Helsestasjon for voksne

Helsestasjon for voksne

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Bamble Helsehus, Sykehjemsveien 1, 3960 Stathelle

Postadresse: Bamble kommune, Helse og Omsorg, Postboks 80, 3993 Langesund

Telefon: 35 96 54 62 - Mobil: 481 65 079

Åpningstid
Torsdag kl. 08.00 - 15.30

Tilbudet består av

 • Seniorseminar
 • Forebyggende og helsefremmende samtale ved hjemmebesøk eller på helsestasjonen.
 • Råd og veiledning rundt livskvalitet og helse
 • Diabetes sykepleier, geriatrisk/KOLS sykepleier, ergoterapeut, spesialist i geriatrisk fysioterapi
 • Fysioterapeut er tilgjengelig uten timeavtale torsdager i tidsrommet 13.30 - 15.30
 • Formidling av enkle hjelpemidler
 • Avklaring av hjelpebehov
 • Informasjon om aktivitet og enkle øvelser

 

Seniorseminar og forebyggende helsesamtale
Helsestasjonen tilbyr seniorseminar eller forebyggende helsesamtale til alle som fyller 77 år. Møtene omhandler det som har betydning for hverdagsliv og helse. Vi snakker om gleder og utfordringer du opplever. Vi gir informasjon om tilbudene i Bamble kommune, og leverer ut en mappe med nyttig informasjon. Tilbudene er gratis, frivillig og underlagt taushetsplikten.

P.S. Laboratorieprøver og enkelte tester krever egenandel.

Informasjonsbrosjyre

Diabetessykepleier

Tilbudet består av

 • Forebygging av senkomplikasjoner
 • Opplæring i bruk av medisinskutstyr
 • Råd og veiledning, kosthold, fotstell, fotkontroll, livsstilsveiledning m.m.
 • Behandling
 • Hjemmebesøk etter avtale
 • Samarbeid med Diapoliklinikken Sykehuset Telemark, fastlege, Frisk Bris

Tilbudet er for

 • Alle voksne med diabetes
 • Voksne som er i risiko for å utvikle dia type 2
 • Pårørende

Besøksadresse: Bamble Helsehus, Sykehjemsveien 1, 3960 Stathelle
Postadresse: Bamble kommune, Helse og Omsorg, Postboks 80, 3993 Langesund
Telefon: 35 96 54 62 - Mobil: 911 35 150 epost: jorunn.holth@bamble.kommune.no

Åpningstid
Torsdag kl. 08.00 - 17.00, ring gjerne for avtale.

Brosjyre

KOLS-sykepleier

Tilbudet består av

 • Forebygging
 • Opplæring, råd og veiledning i bruk av inhalasjonsmedikamenter og O2
 • Kartlegging av hjelpebehov
 • Hvordan leve godt med kronisk sykdom?
 • Hjemmebesøk etter avtale
 • Samarbeid med Frisk Bris, fastlege, Sykehuset Telemark, lungepoliklinikken

Tilbudet er for

 • Alle med KOLS sykdom
 • Voksne som er i risiko for å utvikle KOLS
 • Pårørende
 • Helsepersonell

Besøksadresse: Bamble Helsehus, Sykehjemsveien 1, 3960 Stathelle
Postadresse: Bamble kommune, Helse og Omsorg, Postboks 80, 3993 Langesund
Telefon: 35 96 54 62 - Mobil: 481 65 079  epost: trine.solstad@bamble.kommune.no

Åpningstid
Torsdag kl. 08.00 - 15.30, ring gjerne for avtale.

Brosjyre

Sist oppdatert: 28. oktober 2020