Kreftkoordinator

Kreftomsorg

Kreft medfører ofte store endringer i livet. Tanker og bekymring rundt behandling, økonomi og praktiske utfordringer er vanlig når et menneske får kreft får det også følger for de som står nær. Familiens liv påvirkes både følelsesmessig og sosialt. I ulike behandlingsfaser, i livssituasjonen generelt og ut i fra andre forhold kan det være behov for en kontaktperson i kommunen. Kreftkoordinator i kommunen er et tilbud til kreftpasienter i ulike faser. Kreftkoordinator skal være tilgjengelig for kreftpasienter, pårørende, helsepersonell og andre aktuelle i Bamble kommune.

Kreftkoordinator kan bidra med

  • Råd, veiledning til pasienter og pårørende.
  • Oversikt over relevante tilbud og tjenester.
  • Samarbeid hjemmesykepleie, fysio-og ergoterapeuter, fastleger, sykehus og andre fagpersoner.
  • Kreftkoordinator kan være et bindeledd mellom sykehus og kommunen, og være bidragsyter til helhetlig/ sammenhengende kreftomsorg.
  • Kreftkoordinator skal også bistå slik at barn og unge som er pårørende får god oppfølging.

Kontaktinformasjon

Kreftkoordinator: Elin R. Bredsand
Mobil: 48 16 50 04 (dagtid)

Hjemmetjenesten  og Bamble helsehus har sykepleiere med tilleggsutdannelse i kreftomsorg.
All telefon henvendelse rettes til hjemmetjenesten i åpningstiden, mandag - fredag 08.00-15.00.

Hvem kan ta kontakt

Du kan ta kontakt selv, eller be legen din, sykehuset eller andre formidle kontakt .Ved fravær kan ønske om kontakt eventuelt meldes til helse og omsorg, virksomhet for administrasjon og utvikling (tlf. servicetorget 35 96 50 00)  eller hjemmetjenesten.

Kreftkoordinator brosjyre (pdf)

Sist oppdatert: 11. september 2023