Psykolog

Besøksadr. Sykehjemsveien 1, 3970 Langesund - 35 96 55 00 - Epost: postmottak@bamble.kommune.no

Kommunepsykologen holder til på Bamble helsehus. Kommunepsykologens oppgaver er knyttet til arbeid på systemnivå, samt noe psykologisk behandling. Arbeidet på systemnivå er for tiden hovedsakelig knyttet til kvalitetsarbeid i tjenestene rettet mot familier, barn og unge. Psykologens målgruppe for psykologisk behandling er folk som venter barn eller som nettopp har blitt foreldre. Psykologen jobber både individualterapeutisk med foreldre og med foreldreveiledning (alene eller med partner).

Sist oppdatert: 11. februar 2021