Treningstilbud fra fysio- og ergoterapitjenesten

Habilitering, rehabilitering og aktivitetstjenester

Her finner du linker til våre tjenester og annen offentlig informasjon relatert til Habilitering, rehabilitering og aktivitetstjenester

Våre tjenester til deg

Relaterte virksomheter

Prosjektet "Aktiv på like vilkår"

«Aktiv på like vilkår» er et inkluderingsprosjekt i regi av Bamble Idrettsforening, der hovedmålet er å få tidligere rusmiddelavhengige inn i idrettslige aktiviteter i nærområdet. Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet, og støttet av lokale bidragsytere. Det ble etablert i oktober 2014.

Med «Aktiv på like vilkår» ønsker Bamble I.F. å være en bidragsyter i det viktige ettervernsarbeidet rundt tidligere rusmiddelavhengige. Gjennom prosjektet gis et bredt idrettslig tilbud til målgruppen, som kan benyttes parallelt med ulike typer behandling og øvrig oppfølging.

Aktiv på like vilkår

Bamble IF

Mer informasjon

Offentlig informasjon

Sist oppdatert: 25. april 2019