Dagavdelinger

Bamble helsehus dagavdeling

Besøksadresse:     Bamble Helsehus, sykehjemsveien 1, 3960 Stathelle
Postadresse:          Bamble kommune, Helse og Omsorg, postboks 80, 3993 Langesund
Telefon:                  35 96 54 81/56

Bamble helsehus dagavdeling er en avdeling for hjemmeboende eldre som av ulike årsaker har behov for et trygt og stimulerende miljø.

Tilbudet er delt i to grupper hvor den ene gruppen er for hjemmeboende eldre med behov for trygghet og aktivisering, den andre gruppen er for hjemmeboende i tidlig stadium av demenssykdom.

For mer informasjon kan du kontakte Bamble helsehus dagavdeling på tlf: 35 96 54 56

Informasjonsbrosjyre

Nustad gård dag og aktivitetssenter

Besøksadresse:     Bambleveien 106, 3970 LANGESUND
Postadresse:          Bamble kommune, Helse og Omsorg, postboks 80, 3993 Langesund
Telefon:                  35 97 29 22

Virksomhetsleder: Inger Louise Melfald

Nustad gård er et dagaktivitetssenter for voksne personer med forskjellige funksjonshemminger. For tiden har vi tilbud til 14 personer.

Dagsenteret skal være et trivsels- og aktivitetssenter med rom for positiv utvikling for hver enkelt. Individuell tilrettelegging skal gi mulighet for læring og mestring av oppgaver, med bistand etter behov. Fysisk trening er vektlagt.

Av aktiviteter kan nevnes: Kløyve/sage ved, pakke strøsand, tove sitteunderlag, sy løpere, vesker, tørkler m.m, Plukke og safte bær, lage lunsj hver onsdag, bake. Bading i Badeparken, dans 2 dager i uken, gå tur, natursti, bingo og forskjellige brettspill. Enkelte aktiviteter følger årstidene.

Nustad Gård har også salg av ved og strøsand. Strøsand kan leveres tilkjørt ved behov.
Julemesse på Rådhuset i desember.

Priser på ved:
Bjørkeved i sekk (80 l) kr. 85,-
Blandingsved (80 l) kr. 65,-

Dagsenteret selger også tennbriketter.

Mer om tjenesten

Sist oppdatert: 25. september 2018