Helsesykepleier- og jordmortjenesten

Om helsesykepleier- og jordmortjenesten 

Tjenesten har et friskfokus og skal vektlegge ressurser som fremmer helse og positiv utvikling hos barn, unge og familier. 

Kontaktperson: Anja Sævik Hallaråker - tlf: 35 96 51 65 - Epost

Tjenester vi tilbyr

 • svangerskapsomsorg ved jordmor
 • helsestasjon for barn 0-5 år og deres familier
 • helsestasjon for ungdom
 • skolehelsetjeneste
 • helsetjeneste for flyktninger og asylsøkere
 • smittevern og reisevaksine

Jordmortjenesten

Gravide anbefales å gå til kontroll både hos lege og jordmor. Dette er et tilbud som vil sikre deg best mulig oppfølging og omsorg.

Jordmor I bamble kommune er:

Kari Ask og Trude Tennefoss Fostervold 

Tlf. 35 96 51 65 eller 35 96 51 64.

Tilbud fra jordmor

 • Prevensjonsveiledning
 • Graviditetstest
 • Svangerskapskontroll
 • Prevensjonsveiledning/resept, P-stav
 • Hjembesøk etter fødsel
 • Etterkontroll
 • Råd og veiledning

På det nye nettstedet til  Helsedirektoratet   finner gravide og helsepersonell kvalitetssikrede råd som de kan stole på.  

Mer om tjenester

Helsestasjon for barn 0-5 år

Helsestasjon skal være et møtested for foreldre og barn. Her kan du dele erfaringer med andre, og snakke med fagfolk om ting du er opptatt av for eks, barns helse, familiesituasjonen, barneoppdragelse, kosthold, søvn, utvikling, trivsel o.sv.

TILBUD

 • Hjembesøk etter fødsel
 • Veiledning og rådgivning til foreldre
 • Helseundersøkelser med lege og/eller helsesøster
 • Barselgrupper
 • Vaksinasjon
 • Foreldrekurs - Trygghetssirkelen

Du treffer oss:

Bamble helsestasjon, rådhuset, daglig kl 8.30- 15.00. Tlf. 35 96 51 65

Postadresse: Bamble kommune, Bamble helsestasjon, Postboks 80, 3993 Langesund

Brosjyre om helsestasjonen

Helsestasjon for ungdom

 • Et lavterskel, drop-in-tilbud for deg mellom 13 og 23 år
 • Vi har ingen timebestilling og våre tjenester er gratis
 • Vi har taushetsplikt!
 • På HFU treffer du lege, jordmor, fysioterapeut og helsesykepleier
 • Her kan du få samtale, råd og veiledning om fysisk helse, psykisk helse og seksuell helse. Vi gir prevensjonsveiledning, resept på prevensjon og tilbud om innsettelse av p-stav og spiral. 

Her treffer du oss:
2. etasje på Bamble ungdomsskole

Åpent:
Tirsdag kl. 14.00 - 17.00 (lege, fysioterapeut, helsesykepleier)
Torsdag kl. 14.30 - 16.30 (jordmor, helsesykepleier)

Telefonnummer: 47 67 47 31

Postadresse:
Bamble kommune, Bamble helsestasjon, Postboks 80, 3993 Langesund

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram: 
Helsestasjon for ungdom - Bamble / hfu_bamble

Skolehelsetjenesten

OPPGAVER FOR SKOLEHELSETJENESTEN ER Å:

 • arbeide for et godt miljø for alle elever
 • legge tilrette for barn med spesielle behov
 • gi helseopplysning
 • tilby helseundersøkelser
 • gi råd og veiledning til foreldre
 • arbeide tverrfaglig til det beste for barn og familier

Alle skoler i Bamble har en egen helsesykepleier. Det varierer hvilke dager de er tilgjengelige.

Ta gjerne kontakt:
 • Stathelle barneskole: 35 96 74  66/ 481 64 974
 • Rugtvedt barne- og ungdomsskole: 48 16 49 62
 • Rønholt skole: 481 65 096
 • Herre skole: 97 99 28 91
 • Langesund barneskole: 35 97 28 08 / 979 92 891
 • Langesund ungdomsskole: 481 64 989
 • Grasmyr ungdomsskole: 481 64 962

Helsetjeneste for flyktninger og asylsøkere

Helsetjenesten er en koordinerende, veiledende og rådgivende tjeneste for nyankomne flyktninger som bosettes i Bamble. Bamble kommune mottar 35 flyktninger pluss familiegjenforente årlig.

Formålet med tjenesten er å hjelpe brukerne slik at nødvendig helsehjelp gis, og at de blir selvhjulpne i forhold til å skaffe seg nødvendig og riktig helsehjelp.

Tjenesten omfatter

 • Kartleggingssamtale med helsesøster.
 • Helseundersøkelse hos lege.     
 • Tuberkulosekontroll (obligatorisk)
 • Hjelp til å få fastlege og tannbehandling.
 • Vaksinasjon
 • Syn og hørseltester
 • Informasjon, råd og veiledning i helsespørsmål.
 • Helserettet undervisning for deltagere på Voksenopplæringa.
 • Tett samarbeid med Flyktningetjenesten og fastlegene.

Tjensten er basert på: Helse og omsorgsloven. Helsedirektoratets veileder for tjenesten. Smittevernloven.

Kontaktperson er helsesøster Grete Vardheim, rådhuset. Bamble helsestasjon mandag til torsdag kl 8.30- 15.00 Telefon 35 96 51 47 og 97 05 85 81

Postadresse: Bamble kommune, Helsesøster- og jordmortjenesten, Postboks 80, 3993 Langesund

Smittevern og reisevaksiner

Kontoret for smittevern og reisevaksiner holder til på Bamble helsestasjon i Rådhuset. Vi tilbyr :

 • Vaksinasjon og veiledning ved utenlandsreiser
 • Tuberkulosetest
 • Vaksinasjon av smitteutsatte grupper
 • Påfylling av anbefalte vaksiner som polio, difteri og stivkrampe
 • Influensa og pneumokokkvaksine
 • Vaksine mot flåttbåren virussykdom

Les mer om vaksinasjoner:     Flått og flåttvaksine     Reisevaksiner

 

Vaksinasjon hver torsdag kl 8.30-14.30

Telefontid/ timebestilling: Tirsdag fra kl. 10.00 – 11.00 og torsdag fra kl.10.00 – 11.00

HUSK TIMEBESTILLING FOR ALLE AVTALER. Tlf: 35 96 51 85

Vi tar imot timebestilling på mail, men kan ikke gi råd om vaksinasjon pr mail. Mail besvares onsdag og torsdag. vaksinasjonskontoret@bamble.kommune.no

Skal du ut på en reise, anbefaler vi at du bestiller time i god tid, helst 2-3 mnd før avreise.

Prisliste vaksine

Sist oppdatert: 05. januar 2021
Helsesøster og jordmortjenesten

Kontaktperson: Anja Sævik Hallaråker

Tittel: Avdelingsleder

Telefon: 35 96 51 66