Rugtvedt avlastningsbolig for barn og unge med nedsatt funksjonsevne

Rugtvedt avlastningsbolig for barn og unge med nedsatt funksjonsevne

I tillegg til privat avlastning har Bamble kommune en avlastningsbolig for barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Tilbudet skal gi familier med særlig krevende omsorgsoppgaver muligheter for avlastning.

Kontaktperson

Avdelingsleder Stig Nikman Salvesen - tlf: 35 97 93 15 - Mobil: 481 64 985 -  Epost

Brosjyre   OBS!  Ny søknadsfrist til sommeravlastning: Innen 1. februar hvert år.

Tjenestekontoret behandler søknad om avlastning. Følg linken under:

https://www.bamble.kommune.no/Elektroniskeskjema/soknadsskjema-ho/

 

Sist oppdatert: 29. november 2018