Koronavaksine

Informasjon om koronavaksine

For henvendelser og spørsmål, kontakt informasjonstelefonen for koronavaksine på tlf. 35 96 50 50

Telefonen er åpen alle hverdager, kl. 09.00-15.00

På denne siden finner du alle nyheter om koronavaksinering i kommunen.  

20.10.21: Vaksinedose 3 til personer over 65 år

10.09.21: 12-15-åringene kan få vaksine nå
Samtykkeskjema for foresatte kan lastes ned her

Vi vaksinerer med Moderna og Pfizer. Vaksinene er likeverdige. En kombinasjon av disse to gir minst like god beskyttelse, og medfører ingen større risiko for alvorlige bivirkninger, enn det å få vaksine fra samme produsent. 

Bamble kommune følger FHIs prioriteringsliste for koronavaksinering.

Les om koronavaksinasjonsprogrammet i Norge

 

Siste nyheter:

06.12.21 - Koronavaksinasjon - slik gjør vi det fremover

Se nyhetssak

29.10.21 - Vaksinasjonsstatus i Bamble høsten 2021

Se nyhetssak 

20.10.21 - Dose 3 til personer over 65 år

Se nyhetssak

11.10.21 - Økt intervall mellom dosene til 16- og 17-åringer

Se nyhetssak

28.09.21 - Valgfri type koronavaksine

Se nyhetssak

17.09.21 - Disse vaksineres nå

Se nyhetssak

15.09.21 - Vaksinedose 3 til personer med alvorlig nedsatt immunforsvar

Se nyhetssak

10.09.21 - Massevaksineringen er ferdig og alle fra 12-15 år kan bestille time

Se nyhetssak

03.09.21 - Vaksinestatus uke 35: Vaksinesenteret avvikles

Se nyhetssak

27.08.21 - Vaksinestatus uke 34

Se nyhetssak

20.08.21 - Nå må alle fremskynde dose 2

Se nyhetssak

16.08.21 - Siste innspurt i vaksineringen

Se nyhetssak

13.08.21 - Får mange vaksiner, flere kan fremskynde nå

Se nyhetssak

11.08.21 - Nå kan disse fremskynde dose 2

Se nyhetssak

09.08.21 - Enda flere kan fremskynde dose 2

Se nyhetssak

06.08.21 - Vaksinasjonsstatus uke 31

Se nyhetssak

02.08.21 - Flere kan fremskynde dose 2

Se nyhetssak

30.07.21 - Vaksinasjonsstatus uke 30

Se nyhetssak

22.07.2021- DROP-IN VAKSINERING

Bamble tilbyr drop-in vaksinering til dose 1 for alle som ennå ikke er vaksinert, også til feriegjester. Studenter kan også få fremskyndet dose 2, men det må ha gått 3 uker siden dose 1.

Ta kontakt på vaksinetelefonen - 35 96 50 50 for time eller møt opp på Stathelle servicesenter, Falkåsveien 8 - fredag 23.juli eller onsdag, torsdag og fredag neste uke, -uke 30.  

Drop-in er åpen mellom kl. 9-14. Du skal ikke møte dersom du tidligere har hatt anafylaksi. Noe ventetid må påregnes.

13.07.21 - Ledige vaksinetimer

Bamble kommune har sendt ut tilbud om koronavaksine til alle innbyggere over 18 år. Vi har fortsatt ledige timer i uke 29 og 30, og forventer færre vaksinedoser fra uke 31. Du som ikke har fått time til vaksine, ta kontakt med oss. Ring vaksinasjonstelefonen for korona tlf 35 96 50 50, på hverdager mellom 0830 og 1500.

08.07.21 - Nyhetsoppdatering vaksineprogrammet i Bamble kommune uke 27

Se nyhetssak

02.07.21 - Nyhetsoppdatering vaksineprogrammet i Bamble kommune uke 26

Se nyhetssak

30.06.21 - Koronavaksine til unge med særskilt høy risiko

Se nyhetssak

25.06.21 - Nyhetsoppdatering vaksineprogrammet i Bamble kommune uke 25

Se nyhetssak

18.06.21 - Nyhetsoppdatering vaksineprogrammet i Bamble kommune uke 24

Se nyhetssak

11.06.21 - Nyhetsoppdatering vaksineprogrammet i Bamble kommune uke 23

Se nyhetssak

04.06.21 - Nyhetsoppdatering vaksineprogrammet i Bamble kommune uke 22

Se nyhetssak

02.06.21 - Nå vaksineres 1957-1961. Disse må bestille time selv

Se nyhetssak

28.05.21 - Nyhetsoppdatering vaksineprogrammet i Bamble kommune - uke 21

Se nyhetssak

26.05.21 - Nå kan du bestille time for koronavaksinasjon

Se nyhetssak

21.05.21 - Nyhetsoppdatering vaksineprogrammet i Bamble kommune - uke 20

Se nyhetssak

14.05.21 - Nyhetsoppdatering vaksineprogrammet i Bamble kommune - uke 19

Se nyhetssak

07.05.21 - Nyhetsoppdatering vaksineprogrammet i Bamble kommune - uke 18

Se nyhetssak

30.04.21 - Nyhetsoppdatering vaksineprogrammet Bamble kommune - uke 17

Se nyhetssak

28.04.21 - Telefon kan være vaksinetilbud

Se nyhetssak

23.04.21 - Nyhetsoppdatering vaksineprogrammet Bamble kommune - uke 16

Se nyhetssak

16.04.21 - Nyhetsoppdatering vaksineprogrammet Bamble kommune - uke 15

Se nyhetssak


09.04.21 - Nyhetsoppdatering vaksineprogrammet Bamble kommune - uke 14

Se nyhetssak

31.03.21 - Nyhetsoppdatering vaksineprogrammet Bamble kommune - uke 13

Se nyhetssak

26.03.21 - Nyhetsoppdatering vaksineprogrammet Bamble kommune - uke 12

Se nyhetssak

19.03.21 - Nyhetsoppdatering vaksineprogrammet Bamble kommune - uke 11

Se nyhetssak

11.03.21 - AstraZeneca settes på pause

Se nyhetssak

09.03.21 - Endring i vaksinestrategien

Se nyhetssak 

05.03.21 - Nyhetsoppdatering vaksineprogrammet Bamble kommune - uke 9

Se nyhetssak

26.02.21 - Nyhetsoppdatering vaksineprogrammet Bamble kommune - uke 8

Se nyhetssak

19.02.21 - Fare for svindel

Se nyhetssak

12.02.21 - 3 glass med vaksiner eksponert for høy temperatur

Se nyhet

04.02.21 - Nyhetsoppdatering vaksineprogrammet Bamble kommune - uke 5

Les nyhetssak

28.01.21 - Bamble kommune er godt i gang med koronavaksinering

• Fastlegekontorene vaksinerer sine listepasienter, og tar kontakt med sine pasienter.
• Personer som ikke har fastlege i Bamble blir kontaktet av kommunens vaksinasjonstelefonen for korona.

05.01.21 - Vaksinasjonsplan iverksettes

Bamble kommune har nå iverksatt sin vaksinasjonsplan (vaksinasjon mot Covid 19).

Bamble kommune starter sin vaksinering i morgen onsdag 6. januar.

Vaksineringen vil starte på Bamble helsehus, og deretter de andre institusjonene. I den første leveringen har Bamble kommune mottatt 50 doser. De det gjelder har fått beskjed om vaksineringen.

SYSVAK-nett er en webløsning for å registrere vaksinasjoner, her vil Bamble registrere sine vaksinasjoner på institusjonene fortløpende. Fastlegene vil registrere direkte inn i SYSVAK via sine EPJ – systemer.

Grunnet risiko for betydelig fare for mer smitte de nærmeste ukene kunngjorde FHI i en nyhetssak rett før nyttår at utvalgte grupper av helsepersonell i både primær og spesialisthelsetjenesten skal prioriteres for vaksinasjon parallelt med sykehjemsbeboere og de eldste. Bamble kommune har planlagt at restdoser (ca. 20%) tilfaller helsepersonell.
Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon.

Bamble kommune har opprettet en egen vaksinasjonstelefon, her kan en ringe ved spørsmål vedrørende vaksineringen.

Telefonnummer vaksinasjonstelefon: 35 965050. Telefon er åpent alle ukedager kl. 10-14.00.

29.12.20 - Vaksinering Bamble kommune 2021

Folkehelseinstituttet planlegger å starte utsending av koronavaksine til hele landet i løpet av uke 1, 2021. Bamble kommune vil starte så fort vaksinen kommer.

Den første koronavaksinen som blir tilgjengelig er Comirnaty (BioNTech og Pfizer).

I den første leveringen vil Bamble kommune motta 50 doser. Bamble kommune vil gi nærmere beskjed om vaksineringstidspunkt for de som skal ha vaksinen først. Bamble kommune eller fastlege tar her direkte kontakt med de som skal vaksineres. I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Vaksineringen vil starte på Bamble helsehus, og deretter de andre institusjonene for pasienter over 85 år.

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon.

Bamble kommune iverksetter nå sin vaksinasjonsplan, og det vil fremover komme mer detaljert informasjon.

Bamble kommune har opprettet en egen vaksinasjonstelefon, her kan du ringe hvis du har spørsmål vedrørende vaksineringen.

Telefonnummer vaksinasjonstelefon: 35 965050. Telefon er åpent alle ukedager kl. 10-14.00. NB! Telefonen åpner 5. januar


Viser til tidligere nyhetssak fra Bamble kommune, samt: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/

 

18.12.20 - Koronavaksinering Bamble kommune

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper.

Kommunen planlegger nå gjennomføring av vaksinasjon. Informasjon om arbeidet vil bli løpende oppdatert på denne nettsiden.

Arbeidet i Bamble kommune ledes av kommuneoverlege Anders Mølmen, med seg har han en arbeidsgruppe hvor følgende personer deltar: Virksomhetsleder Vibeke Devik, Fastlege Une Beck, avdelingsleder Anja S. Hallaråker, Helsesykepleier Birgitte G. Johnsen, rådgiver Tonje Steinsvåg og HMS sjef Øystein Polland.

Vi vil senere informere om hvilke grupper som anbefales vaksinasjon og rekkefølgen mellom disse. Personer som prioriteres vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis.

Det nye koronaviruset gir for de fleste infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom.

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først:
•Beboere på sykehjem
•Eldre over 85 år
•Eldre over 75 år og deretter de over 65 år
•Personer 18–64 år med én eller flere nærmere spesifiserte sykdommer som de har fra før.

Foreløpig er ikke helsepersonell prioritert høyere enn disse gruppene, men dette kan endres dersom smittepresset øker, og hvis smittesituasjonen i helseinstitusjonene endrer seg
Mer informasjon om koronavaksine:

Folkehelseinstituttets nettside:
www.fhi.no/kvp
https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/

Vi vil senere legge ut mer lokal informasjon for hvordan du kan få vaksine i Bamble kommune, samt hvordan vi har organisert vaksineprogrammet.

Sist oppdatert: 06. desember 2021