VAKSINERING

Influensa- og koronavaksinering

Siste runde med drop-in-vaksine var 7. desember. Skal du ha korona eller influensavaksine nå, må du bestille time via vaksinasjonskontoret. Nummeret er 35965050. Telefonen er åpen tirsdag og torsdag fra kl. 10.00-11.00. Du kan også sende e-post til vaksinasjonskontoret@bamble.kommune.no. Tilbudet fremover er begrenset til enkelte dager og kun til avtalt tid. 

Koronavaksine er gratis, influensavaksine koster kr 200.

Tilbudet om vaksine gjelder risikogruppene. Alle over 65 år og andre som risikerer å bli alvorlig syke, anbefales å ta influensa- og/eller koronavaksine.

Legekontorene tilbyr også vaksiner til personer i risikogruppene.

Hvilke vaksiner kan settes samtidig?

Influensa- og koronavaksine settes gjerne samtidig, det samme gjelder influensa- og lungebetennelsesvaksine. Korona- og lungebetennelsesvaksine kan ikke settes samtidig. Hvis ikke vaksinene settes samtidig, må det gå minst en uke mellom vaksinene.  

Om influensavaksine og risikogrupper

Influensavaksinen er oppdatert med de 4 typene influensa som forventes å komme i vinter. Det finnes mange ulike influensavirus, så fjorårets vaksine beskytter ikke i år.

I 2022 tok 72,4% av Bambles innbyggere over 65 år influensavaksine. Det er best i Vestfold-Telemark. Vi ønsker dere velkommen tilbake i høst!

Barn med alvorlige sykdommer og voksne med risikosykdommer bør også ta influensavaksine, og noen også koronavaksine, for å beskytte seg mot alvorlig sykdom. Les mer om disses gruppene lenger ned på siden, eller på Fhi.no.  

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:   

·         Beboere i omsorgsboliger og sykehjem  
·         Alle fra fylte 65 år  
·         Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine  
·         Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år  
·         Barn og voksne med:  
- kronisk lungesykdom (inkludert astma)
- hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
- diabetes type 1 og 2   
- leversvikt eller nyresvikt   
- kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft   
- nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)   
- svært alvorlig fedme (KMI over 40)   
- annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege 

I tillegg anbefales influensavaksine til:  
·         Helsepersonell og andre i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie  
·         Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte  
·         Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser
·         Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl     

Les mer på FHI - influensavaksine

Om koronavaksine og risikogrupper

I år kommer det en oppdatert koronavaksine som beskytter bedre mot de variantene av virus som er nå. Vaksinasjon og gjennomgått sykdom gir relativt god beskyttelse mot alvorlig forløp av korona, men beskyttelse mot smitte blir lavere med tiden. Derfor anbefales det en ny dose for risikogruppnen i høst. Mange over 75 år tok koronavaksine i mars og april. De anbefales også en ny dose nå i høst.  

Disse anbefales koronavaksine nå

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at følgende grupper bør ta en ny oppfriskningsdose med koronavaksine før høst/vintersesong 2023/24: 

·         personer i alderen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere 
·         personer i alderen 18-64 år som inngår i en risikogruppe
·         ungdom i alderen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
·         barn 5-11 år med alvorlig grunnsykdom - dersom barnets lege vurderer dette som viktig 
·         gravide i 2. og 3. trimester 

For mer informasjon om de ulike risikogruppene, se FHI - Vaksineanbefalinger

Sist oppdatert: 08. desember 2023