Koronavaksine

Informasjon om koronavaksine

For henvendelser og spørsmål vedrørende koronavaksinering, ring vaksinasjonstelefon for korona Bamble kommune:
Tlf 35 96 50 50

Telefon er åpent alle ukedager kl. 10-14.00.

Bamble kommune følger FHIs prioriteringsliste for koronavaksinering

Les mer

Bamble kommune er godt i gang med koronavaksinering.


• Fastlegekontorene vaksinerer sine listepasienter, og tar kontakt med sine pasienter.
• Personer som ikke har fastlege i Bamble blir kontaktet av kommunens vaksinasjonstelefonen for korona.

I følge retningslinjene til FHI har kommunene mulighet til å trekke ut 20 % av vaksinene til prioritert helsepersonell.
Informasjon om vaksineringen oppdateres fortløpende.

Les om koronavaksinasjonsprogrammet i Norge HER

 

Siste nyheter:

16.04.21 - Nyhetsoppdatering vaksineprogrammet Bamble kommune - uke 15

Se nyhetssak


09.04.21 - Nyhetsoppdatering vaksineprogrammet Bamble kommune - uke 14

Se nyhetssak

31.03.21 - Nyhetsoppdatering vaksineprogrammet Bamble kommune - uke 13

Se nyhetssak

26.03.21 - Nyhetsoppdatering vaksineprogrammet Bamble kommune - uke 12

Se nyhetssak

19.03.21 - Nyhetsoppdatering vaksineprogrammet Bamble kommune - uke 11

Se nyhetssak

11.03.21 - AstraZeneca settes på pause

Se nyhetssak

09.03.21 - Endring i vaksinestrategien

Se nyhetssak 

05.03.21 - Nyhetsoppdatering vaksineprogrammet Bamble kommune - uke 9

Se nyhetssak

26.02.21 - Nyhetsoppdatering vaksineprogrammet Bamble kommune - uke 8

Se nyhetssak

19.02.21 - Fare for svindel

Se nyhetssak

12.02.21 - 3 glass med vaksiner eksponert for høy temperatur

Se nyhet

04.02.21 - Nyhetsoppdatering vaksineprogrammet Bamble kommune - uke 5

Les nyhetssak

28.01.21 - Bamble kommune er godt i gang med koronavaksinering

• Fastlegekontorene vaksinerer sine listepasienter, og tar kontakt med sine pasienter.
• Personer som ikke har fastlege i Bamble blir kontaktet av kommunens vaksinasjonstelefonen for korona.

05.01.21 - Vaksinasjonsplan iverksettes

Bamble kommune har nå iverksatt sin vaksinasjonsplan (vaksinasjon mot Covid 19).

Bamble kommune starter sin vaksinering i morgen onsdag 6. januar.

Vaksineringen vil starte på Bamble helsehus, og deretter de andre institusjonene. I den første leveringen har Bamble kommune mottatt 50 doser. De det gjelder har fått beskjed om vaksineringen.

SYSVAK-nett er en webløsning for å registrere vaksinasjoner, her vil Bamble registrere sine vaksinasjoner på institusjonene fortløpende. Fastlegene vil registrere direkte inn i SYSVAK via sine EPJ – systemer.

Grunnet risiko for betydelig fare for mer smitte de nærmeste ukene kunngjorde FHI i en nyhetssak rett før nyttår at utvalgte grupper av helsepersonell i både primær og spesialisthelsetjenesten skal prioriteres for vaksinasjon parallelt med sykehjemsbeboere og de eldste. Bamble kommune har planlagt at restdoser (ca. 20%) tilfaller helsepersonell.
Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon.

Bamble kommune har opprettet en egen vaksinasjonstelefon, her kan en ringe ved spørsmål vedrørende vaksineringen.

Telefonnummer vaksinasjonstelefon: 35 965050. Telefon er åpent alle ukedager kl. 10-14.00.

29.12.20 - Vaksinering Bamble kommune 2021

Folkehelseinstituttet planlegger å starte utsending av koronavaksine til hele landet i løpet av uke 1, 2021. Bamble kommune vil starte så fort vaksinen kommer.

Den første koronavaksinen som blir tilgjengelig er Comirnaty (BioNTech og Pfizer).

I den første leveringen vil Bamble kommune motta 50 doser. Bamble kommune vil gi nærmere beskjed om vaksineringstidspunkt for de som skal ha vaksinen først. Bamble kommune eller fastlege tar her direkte kontakt med de som skal vaksineres. I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Vaksineringen vil starte på Bamble helsehus, og deretter de andre institusjonene for pasienter over 85 år.

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon.

Bamble kommune iverksetter nå sin vaksinasjonsplan, og det vil fremover komme mer detaljert informasjon.

Bamble kommune har opprettet en egen vaksinasjonstelefon, her kan du ringe hvis du har spørsmål vedrørende vaksineringen.

Telefonnummer vaksinasjonstelefon: 35 965050. Telefon er åpent alle ukedager kl. 10-14.00. NB! Telefonen åpner 5. januar


Viser til tidligere nyhetssak fra Bamble kommune, samt: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/

 

18.12.20 - Koronavaksinering Bamble kommune

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper.

Kommunen planlegger nå gjennomføring av vaksinasjon. Informasjon om arbeidet vil bli løpende oppdatert på denne nettsiden.

Arbeidet i Bamble kommune ledes av kommuneoverlege Anders Mølmen, med seg har han en arbeidsgruppe hvor følgende personer deltar: Virksomhetsleder Vibeke Devik, Fastlege Une Beck, avdelingsleder Anja S. Hallaråker, Helsesykepleier Birgitte G. Johnsen, rådgiver Tonje Steinsvåg og HMS sjef Øystein Polland.

Vi vil senere informere om hvilke grupper som anbefales vaksinasjon og rekkefølgen mellom disse. Personer som prioriteres vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis.

Det nye koronaviruset gir for de fleste infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom.

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først:
•Beboere på sykehjem
•Eldre over 85 år
•Eldre over 75 år og deretter de over 65 år
•Personer 18–64 år med én eller flere nærmere spesifiserte sykdommer som de har fra før.

Foreløpig er ikke helsepersonell prioritert høyere enn disse gruppene, men dette kan endres dersom smittepresset øker, og hvis smittesituasjonen i helseinstitusjonene endrer seg
Mer informasjon om koronavaksine:

Folkehelseinstituttets nettside:
www.fhi.no/kvp
https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/

Vi vil senere legge ut mer lokal informasjon for hvordan du kan få vaksine i Bamble kommune, samt hvordan vi har organisert vaksineprogrammet.

Sist oppdatert: 16. april 2021