Tjenestekontoret for helse- og omsorgstjenester

Tjenestekontoret for helse- og omsorgstjenester ivaretar saksbehandling og tildeling av tjenester etter Helse- og omsorgstjeneste-loven kap. 3 og 7, 7-3 og Forvaltningslovens bestemmelser

Tjenestekontoret

Konsulent/saksbehandler ved Tjenestekontoret kartlegger behov for tjenester etter mottatt søknad eller annen henvendelse.

Vi informerer om ulike tjenestetilbud som kommunen tilbyr og vi reiser gjerne hjem til deg.

For å kunne behandle din søknad trenger vi ditt samtykke til å utveksle helseopplysninger med samarbeidende instanser, for eksempel sykehus, fastlege og NAV.

Ved søknad om helse- og omsorgstjenester opprettes en journal i vårt elektroniske fag- og dokumentasjonssystem CosDoc.

Ved behov for tekniske hjelpemidler, ta kontakt med hjemmetjenesten.

Velferdsteknologiske hjelpemidler som f. eks trygghetsalarm, elektronisk medisindosett eller GPS, formidles via Tjenestekontoret eller hjemmetjenesten.

Kontaktinformasjon

Tjenestekontoret for helse- og omsorgstjenester, er lokalisert på rådhuset i Langesund

Telefon til Tjenestekontoret: 913 65 031 (åpningstid kl. 09.00 - 14.00)

Hvis du kjenner til eller alledrede har en skasbehandler, er det fint om du kontakter denne saksbehandleren, se oversikt nedenfor.

Besøksadresse: Kirkeveien 12, 3970 LANGESUND

Postadresse: Bamble kommune, Postboks 80, 3993 LANGESUND

e-post: tjenestekontoretHO@bamble.kommune.no

Saksbehandlere

Navn

Tittel

Telefon

Ansvarsområder

Anette Ulvi Garstad

Fagleder Tjenestekontor

35 96 50 45

Helse- og omsorgstjenester

Mona Pettersen

Konsulent/saksbehandler

35 96 51 68

Helse- og omsorgstjenester

Bente Josefsen

Konsulent/saksbehandler

35 96 51 39

Helse- og omsorgstjenester

Anette Sætre Skøld

Konsulent/saksbehandler

35 96 51 56

Helse- og omsorgstjenester

Anne Grete Jakobsen

Konsulent/saksbehandler

35 96 52 51

Helse- og omsorgstjenester

Tonje Kristine Sulen

Konsulent/saksbehandler

38 96 51 38

Miljøarbeidertjenesten/koordinerende enhet

Tonje Rabben

Konsulent/saksbehandler

35 96 51 46

Miljøarbeidertjenesten

Liv Os

Konsulent/saksbehandler

35 96 51 83

Miljøarbeidertjenesten

 

Søknadsskjema

Helse- og omsorg har ett søknadsskjema for alle tjenester. Søknadsskjema sendes inn sammen med fullmakt.

Søknadsskjema

Forskrift om tildeling av langtidsplass

 

Hvordan søke?

Du kan selv velge om du ønsker å laste ned skjemaene til din egen PC, skrive ut, fylle ut og sende inn, eller besøke servicetorget på rådhuset i Langesund for å motta et der. (Fullmaktskjemaet er innsendbart)

 

Hvor sendes skjemaene?

Bamble kommune
Helse og omsorg
Postboks 80
3993 Langesund

 

Informasjon om IPLOS / KPR 

 

Hvis du søker om eller mottar helse- og omsorgstjenester i din kommune blir det registrert opplysninger om deg og ditt behov for hjelp. Disse opplysningene er en del av din journal og er konfidensielle. Bare de som trenger det i sitt arbeid skal ha tilgang til opplysningene, og de har taushetsplikt.

Noen av opplysningene blir registrert etter en egen standard (IPLOS) og sendt til Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Mer om registrene kan du lese ved å klikke på den grønne knappen.

Informasjonsbrosjyre fra Helsedirektoratet

 

 

 

 

Sist oppdatert: 05. januar 2021