Tjenestekontoret for helse- og omsorgstjenester

Tjenestekontoret for helse- og omsorgstjenester ivaretar saksbehandling og tildeling av tjenester etter Helse- og omsorgstjeneste-loven kap. 3 og 7, 7-3 og Forvaltningslovens bestemmelser

Tjenestekontoret

Konsulent/saksbehandler ved Tjenestekontoret kartlegger behov for tjenester etter mottatt søknad eller annen henvendelse.

Vi informerer om ulike tjenestetilbud som kommunen tilbyr og vi reiser gjerne hjem til deg.

For å kunne behandle din søknad trenger vi ditt samtykke til å utveksle helseopplysninger med samarbeidende instanser, for eksempel sykehus, fastlege og NAV.

Ved søknad om helse- og omsorgstjenester opprettes en journal i vårt elektroniske fag- og dokumentasjonssystem CosDoc.

Ved behov for tekniske hjelpemidler, ta kontakt med hjemmetjenesten.

Velferdsteknologiske hjelpemidler som f. eks trygghetsalarm, elektronisk medisindosett eller GPS, formidles via Tjenestekontoret eller hjemmetjenesten.

Kontaktinformasjon

Tjenestekontoret for helse- og omsorgstjenester, er lokalisert på rådhuset i Langesund

Telefon til Tjenestekontoret: 913 65 031 (åpningstid kl. 09.00 - 14.00)

Hvis du kjenner til eller alledrede har en skasbehandler, er det fint om du kontakter denne saksbehandleren, se oversikt nedenfor.

Besøksadresse: Kirkeveien 12, 3970 LANGESUND

Postadresse: Bamble kommune, Postboks 80, 3993 LANGESUND

e-post: tjenestekontoretHO@bamble.kommune.no

Saksbehandlere

Navn

Tittel

Telefon

Ansvarsområder

Anette Ulvi Garstad

Fagleder Tjenestekontor

35 96 50 45

Helse- og omsorgstjenester

Mona Pettersen

Konsulent/saksbehandler

35 96 51 68

Helse- og omsorgstjenester

Bente Josefsen

Konsulent/saksbehandler

35 96 51 39

Helse- og omsorgstjenester

Anette Sætre Skøld

Konsulent/saksbehandler

35 96 51 56

Helse- og omsorgstjenester

Anne Grete Jakobsen

Konsulent/saksbehandler

35 96 52 51

Helse- og omsorgstjenester

Tonje Kristine Sulen

Konsulent/saksbehandler

38 96 51 38

Miljøarbeidertjenesten/koordinerende enhet

Tonje Rabben

Konsulent/saksbehandler

35 96 51 46

Miljøarbeidertjenesten

Liv Os

Konsulent/saksbehandler

35 96 51 83

Miljøarbeidertjenesten

Sist oppdatert: 27. januar 2020