Tjenestekontoret for helse- og omsorgstjenester

Tjenestekontoret ivaretar saksbehandling og tildeling av tjenester etter Helse- og omsorgstjeneste-loven kap. 3 og 7, 7-3 og Forvaltningslovens bestemmelser

Tjenestekontoret

Konsulent/saksbehandler ved Tjenestekontoret kartlegger behov for tjenester etter søknad eller annen henvendelse.

Vi informerer om ulike tjenestetilbud som kommunen tilbyr og vi reiser gjerne hjem til deg.

For å kunne behandle din søknad trenger vi ditt samtykke til å utveksle helseopplysninger med samarbeidende instanser, for eksempel sykehus, fastlege og NAV.

Ved søknad om helse- og omsorgstjenester opprettes en journal i vårt elektroniske fag- og dokumentasjonssystem CosDoc.

Kontaktinformasjon

Tjenestekontoret for helse- og omsorgstjenester, er lokalisert på rådhuset i Langesund

Telefon til Tjenestekontoret: 913 65 031 (åpningstid kl. 09.00 - 14.00)

Der hvor saksbehandler er kjent for bruker, ber vi om at du benytter deres telefonnummer. Se oversikt saksbehandlere

Besøksadresse: Kirkeveien 12, 3970 LANGESUND

Postadresse: Bamble kommune, Postboks 80, 3993 LANGESUND

e-post: tjenestekontoretHO@bamble.kommune.no

Sist oppdatert: 15. april 2019