Bamble Idrettsråd

Formål

Idrettsrådet er et fellesorgan for idretten i Bamble kommune, organisert i Norgesidrettsforbund (NIF) gjennom idrettskretsene og idrettsrådet underlagt NIFs lover og vedtekter. Idrettslag med medlemskap i NIF blir automatisk medlem i idrettsrådet i Bamble.

Leder

Arne Thomas Klindt – mobil: 97058590 – e-post: ArneThomas.Klindt@bamble.kommune.no

Arbeidsområder

  • Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.
  • Bamble idrettsråd er høringsorgan i saker som angår idrett, blant annet i forhold til spillemidler.
  • Bamble idrettsråd har også det årlige ansvaret for tildeling av Lokale aktivitetsmidler.

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. I mange kommuner fungerer idrettsrådet svært bra, men på landsbasis gjenstår en del før idrettsrådet gjennomgående kan fremstå som det kraftfulle organ på lokalplanet som det bør være.

Godt fungerende idrettsråd, bla. som idrettens talerør overfor det offentlige på kommunenivå, er av avgjørende betydning for om vi skal lykkes med å utvikle idretten og styrke idrettslagenes aktivitetstibud, rammevilkår og idrettens rolle i samfunnet."

Referat møter 2021

Styremøte 21.01.21

Referat møter 2020

Styremøte januar 2020

Årsmøte 2020

Styremøte mars 2020

Referat møter 2019

Årsmøte 2019

Handlingsplan årsmøte 2019

Styremøte mai 2019

Styremøte juni 2019

Styremøte august 2019

Referat møter 2018

Årsberetning 2018

Referat møter 2017

Årsmøte 2017

Styremøte Mars 2017

Referat møter 2016

Møte Oktober 2016

Møte - September 2016

Møte - April 2016

Møte - Januar 2016

Referat møter 2015

Møte Oktober 2015

Møte August 2015

Møte Juni 2015

Møte Mars 2015

Årsmøte 2015     

Møte Januar 2015

Sign. Årsprotokoll 2014

Referat møter 2014

Årsmøte 2014

Møte desember 2014

Møte oktober 2014

Møte september 2014

Møte juni 2014

Møte april 2014

Referat møter 2013

Årsmøte 2013

Sist oppdatert: 16. juni 2023