Bamble Musikkråd

Bamble Musikkråd ble opprettet 4. april 2011.

Formål

Bamble Musikkråd skal være et samarbeids- og interesseorgan for å fremme musikklivet i Bamble kommune.

Leder

Lisbeth Kristensen     Tlf. 412 71 222

Arbeidsoppgaver

  • bidra til samarbeid mellom medlemslagene
  • samarbeide med andre organisasjoner, institusjoner og kommunale myndigheter som driver og/eller organiserer musikkaktiviteter og andre kulturaktiviteter
  • være en pådriver for å belyse og løse aktuelle utfordringer for medlemslagene og musikklivet i kommunen
  • være en pådriver for å bidra til økt kunnskap og kompetanse i medlemslagene
  • gjennomføre fellestiltak til beste for musikklivet i kommunen

Bamble Musikkråd er lokalt ledd av Norsk Musikkråd (NMR) og Musikkens Studieforbund (MSF).

Til Bamble musikkråds hjemmeside

Sist oppdatert: 11. august 2016