Bamble Ungdomsråd

Barn og unge

Bamble Ungdomsråds medlemmene er aktive i ulike kommunale råd og utvalg. De har møter i forkant kommunestyremøter og uttaler som om saker som omhandler barn og unge. 

Ny ungdomsskolestruktur

Hver ungdomsskole i Bamble + videregående har to representanter i rådet. Disse velges av, ikke nødvendigvis fra elevrådet.  Ungdomsrådet har også representert kommunen på nordiske treff i regi av Foreningen Norden.  De har vært delegater på tur til Danmark, Sverige og Island, samt konferanse i Brussel i Belgia.  Tre av våre ungdommer har verv i Telemark Ungdomsråd; Magnus Ellefsen, nestleder i BU er valgt inn i styret.

I Bamble har vi fått en tradisjon ved at ordfører er ungdomsrådets fadder og har deltatt på de fleste møter.  Administrasjonen av Ungdomsrådet ligger hos Fritid for barn og unge.

Bamble ungdomsråd har nå representanter i følgende arbeidsgrupper: Skoleforum, Plan for folkehelse, Plan for utvikling av Kulturskolen, Framtidas Ungdomsskole, Foreningen Norden og Velferdspolitisk handlingsplan.

 

Bamble Ungdomsråds styre 2018:

Mats Bjerkøen, leder (Langesund), Magnus Ellefsen Moen, nestleder (Rugtvedt), Anine W. Andersen, sekretær (BVGS),  Mathias Johnsen (Herre), Jakob Berbom (Grasmyr), Linn Thea Ryd (Rugtvedt), Tia Bjune (Rønholt) og Mathilde Tangen (Grasmyr)

Mats Bjerkøen, nyvalgt leder, telefon 40457115

 

Sist oppdatert: 01. mars 2018