Bamble Ungdomsråd

Representerer barn og unge

Bamble Ungdomsråds medlemmer er aktive i ulike kommunale råd og utvalg. De har møter i forkant kommunestyremøter og uttaler som om saker som omhandler barn og unge. 

Ungdomsrådet har representert kommunen på nordiske treff i regi av Foreningen Norden.  De har vært delegater på tur til Danmark, Sverige og Island, samt konferanse i Brussel i Belgia.  Tre av våre ungdommer har verv i Telemark Ungdomsråd; Magnus Ellefsen, nestleder i BU er valgt inn i styret.

I Bamble har vi fått en tradisjon ved at ordfører er ungdomsrådets fadder og har deltatt på de fleste møter.  Administrasjonen av Ungdomsrådet ligger hos Fritid for barn og unge.

Bamble ungdomsråd har nå representanter i følgende arbeidsgrupper: Skoleforum, Plan for folkehelse, Plan for utvikling av Kulturskolen, Framtidas Ungdomsskole, Foreningen Norden og Velferdspolitisk handlingsplan.

 

Ungdomsrådet skal:

•være et kontaktorgan for ungdom

•medvirke til å fremme barn og unges interesser i Bamble kommune

•medvirke til å tale ungdommenes sak overfor kommunale myndigheter

•uttale seg i alle saker som angår barn og unge

•medvirke til å skaffe ungdom innsyn og muligheter for innflytelse

•være høringsinstans i plansaker som angår barn og ungdom

 

Leder for ungdomsrådet i Bamble kommune 2021/22 er Hanasa Darsim

Sist oppdatert: 02. september 2021