Utleie av kultur og idrettslokaler

Lokale lag og foreninger

All utleie formidles av Servicetorget på telefon 35 96 52 40.

Angående Skjærgårdshallen, Rønholthallen, Grasmyrhallen og Bamble frivilligsentral: For å få en oversikt over ledig tid, kan du følge denne lenken.

Utleieoversikt - Fri web-booking

Dersom du ønsker å benytte hallene til ikke-idrettslige arrangementer, må du søke om dette på eget skjema. Klikk på knappen under, gå deretter videre til skjemaene som heter Lokaler og anlegg...

Søknadsskjema

Utleie av Sentrumsgården kulturhus

Sentrumsgården kulturhus ligger i Storgata i Langesund og blir brukt til ulike arrangementer, som konserter, kulturskoleforestillinger, Ung Kultur Møtes (UKM) og lokale revyer.

Utleie formidles av Servicetorget på telefon 35 95 52 40.

Sentrumsgården kulturhus rommer:
- Konsertsal med scene, 238 sitteplasser og lyd/lysanlegg
- Kafé, ubetjent, med plass til 50 personer
- Møterom med plass til 16 personer

Utleieoversikt - Fri- web-booking

Vilkår for utleie

Utleiereglement Sentrumsgården

Utleiekontrakt Sentrumsgården

Pris for tjenesten

Lokalene i Sentrumsgården kan lånes gratis av lag og foreninger som er hjemmehørende i Bamble kommune eller regionsammenslutninger i Grenland. Det forutsettes at arrangementer, med og uten inntekter, er åpne og kunngjorte.

Andre leietakere betaler leie av selve lokalet etter følgende satser (pr. døgn):
Arrangement                  : 1490,-
Øvelse før arrangement :   210,-

Mer om priser

Selv om det er gratis for frivillige foreninger å leie lokalene, må alle betale for å benytte lyd- og lysutstyret i Sentrumsgården. Leietakerne er selv ansvarlige for å anskaffe lyd- og lysfolk til å betjene utstyret. Se lenke for oppdaterte priser for bruk av lyd- og lysanlegg.

Faste øvelser må vike for arrangementer med 14 dagers varsel.

Det er kun satt opp vask på hverdager. Ved bruk som krever vask utover dette må leietaker avtale dette særskilt og betale for tjenesten. Pris kr 1280,-. Dette gjelder alle typer leietakere.

Teknisk utstyr - Sentrumsgården

Oppdatert liste kommer, kontakt Sentrumsgården for info.

Sist oppdatert: 03. mai 2021