Arrangement

Alle som skal arrangere sammenkomster som samler mer enn 20 personer må melde dette til Bamble kommune via vårt arrangementsmeldingsskjema.Sammenkomster med mer enn 20 personer regnes som et arrangement i henhold til statlige koronaregler. De statlige reglene sier også at det ikke er anledning til å ha sammenkomster med mere enn 20 personer i private hus, hager etc.

Arrangementer gjør Bamble attraktiv både for fastboende og turister. Bamble kommune heier på de mange frivillige og profesjonelle arrangørene som hvert år bidrar til at kommunen vi er så glad i, blir et enda bedre bosted. Bamble kommune ønsker å være en god tilrettelegger for arrangementer i regi av idrettslag, kulturforeninger, bedrifter og andre. Nedenfor finner du skjema og verktøy som kan være nyttig for deg som vil arrangere bursdag, konsert eller fotballkamp eller lignende.

 

 • Arrangementsmeldingsskjema Alle som skal arrangere sammenkomster som samler mer enn 20 personer må melde dette til Bamble kommune via vårt arrangementsmeldingsskjema. Dette gjør arrangør (ikke utleier).
   
  Private sammenkomster med færre enn 20 personer, er ikke meldepliktig. Faste treninger og øvinger i regi av idretts- eller kulturforening er heller ikke meldepliktige.
   
  Bamble kommune vil på bakgrunn av meldingsskjemaet vurdere om arrangementet er så stort og komplekst at det også vil kreve en fullstendig søknad om arrangementstillatelse. De som må levere fullstendig søknad om arrangementstillatelse vil få beskjed om dette. Det er mulig å bruke meldeskjemaet til å laste opp vedlegg som er nødvendig for arrangementstillatelser.
   
   
   
 • For hjelp under koronasituasjonen har Bamble kommune utarbeidet en mal for smittevernplan som fylles ut og legges ved når det søkes om arrangementstillatelse.

 

 • Søknadsskjema for arrangementstillatelse slik at du som arrangør kan få en samlet tilbakemelding om hvilke type tillatelser etc du må innhente for å kunne gjennomføre ditt arrangement. Denne ordningen er for større arrangement som krever mer planlegging og tyngre involvering av lokale og regionale myndigheter.

 • Bamble kommune har utarbeidet mal for sikkerhetsplan:  Mal sikkerhetsplan (docx)

 • Arrangements- og prosjekttilskuddsordning som kan bidra til å finansiere ditt arrangement. Det finnes et eget søknadsskjema som du finner her 

 • Arrangementsveileder med praktiske råd og tips til hvordan du kan planlegge og gjennomføre ditt drømmearrangement

Det første du bør gjøre er alltid å fylle ut søknadsskjema for arrangementstillatelse og sende det til kommunene så raskt som mulig. Bamble kommune ønsker at det skal være så mange arrangementer som mulig i kommunen. Hensikten med å pålegge arrangører plikt til å søke om tillatelse, er at kommunen skal kunne gi bedre hjelp til selvhjelp for arrangørene. Søknaden vil hjelpe oss i kommunen til å hjelpe deg. 

 

14. 08.20 - Informasjon vedr. idrettshaller og kulturlokaler


Skjærgårdshallen åpner for normal bruk fra og med mandag 17. august. Alle andre kommunale idrettshaller og kulturlokaler, åpner for normal bruk fra mandag 24. august.
 
 
FORDELING AV TRENINGSTID

Treningstid i idrettshallene er fordelt. Du kan sjekke booking og ledig tid for de ulike idrettshallene og kulturlokalene

GARDEROBER OG DUSJ

Inntil videre oppfordrer vi brukere til å skifte hjemme slik at man unngår å bruke garderober og dusjer. Bamble kommune vil gjøre en ny vurdering på åpning av garderober i løpet av september basert på smittesituasjonen i vår kommune og garderobebehovet hos brukerne.

RENHOLD AV KONTAKTFLATER

Brukerne har ansvar for å rengjøre kontaktflater etter hver trenging med mikrofiberklut fuktet med vann. Det skal ikke brukes såpevann. Det er satt ut ruller med engangsmikrofiberkluter og vannflasker til å fukte klutene med i alle idrettshaller. Håndballgrupper må også huske å tørke av målene.

 

RENHOLD KOR OG KORPS

Sang og blåseinstrumenter gjør at lokalene blir mer utsatt for dråper og spytt. Kor og korps må derfor i tillegg til å tørke over kontaktflater, også moppe over gulvet etter endt øvelse. Det er satt ut mikrofibermopper som kan brukes. Husk å fukte moppen med vann. Det skal ikke brukes såpevann.

 

HUSK GRUNNLEGGENDE SMITTEVERN

·         Syke og personer med lutfveissymptomer, skal ikke delta på noen form for aktivitet

·         Gode håndvask- og hånddesinfeksjonsrutiner: Det er bedre å sprite seg en gang for mye enn en gang for lite

·         Holde avstand, unngå klemming, håndhilsing og andre aktiviteter som gjør det vanskelig å opprettholde avstandskravene

Gjennomfør aktiviteten i tråd med de aktivitetsspesifikke smittevernveilederne som du finner hos ditt særforbund / hovedorganisasjon.

Sist oppdatert: 17. august 2020