Arrangement

Ønsker du å arrangere en konsert, festival, loppemarked, sykkelløp eller andre typer arrangement, kan Bamble kommune hjelp deg. Alle som ønsker å lage et arrangement, må sende søknad om arrangementstillatelse til Bamble kommune på eget søknadsskjema

Arrangementer gjør Bamble attraktiv både for fastboende og turister. Bamble kommune heier på de mange frivillige og profesjonelle arrangørene som hvert år bidrar til at kommunen vi er så glad i, blir et enda bedre bosted.

Bamble kommune gir hjelp og støtte til våre arrangører på tre ulike måter:

Det første du bør gjøre er alltid å fylle ut søknadsskjema for arrangementstillatelse og sende det til kommunene så raskt som mulig. Bamble kommune ønsker at det skal være så mange arrangementer som mulig i kommunen. Hensikten med å pålegge arrangører plikt til å søke om tillatelse, er at kommunen skal kunne gi bedre hjelp til selvhjelp for arrangørene. Søknaden vil hjelpe oss i kommunen til å hjelpe deg. 

Sist oppdatert: 25. juni 2020