Den kulturelle skolesekken

Kulturskatten

Bamble kommune abonnerer på "Kulturskatten" fra Telemark fylkeskommune. Kulturskatten leverer kulturproduksjoner til alle elever på alle trinn. Virksomhet for Kultur har rollen som kommunekoordinator for abonnementsordningen.
Den lokale delen, "Kultursmilet", består av lokale kulturtiltak for grunnskolen. Tiltakene inngår som del av elevenes undervisning og foregår i skoletiden. Alle tiltak er gratis for elevene, og utformes i  samarbeid mellom Enhet for skole og barnehage og Enhet for kultur og oppvekst.

Kvalitetsstandarder

Kulturskatten skal gi alle elever i bambleskolene et tilbud/opplevelse innenfor områdene musikk, billedkunst, litteratur og dans/teater hvert skoleår. I tillegg kommer de lokale kulturtiltakene. Turneplanene skal utarbeides i samråd med den enkelte skole, slik at de så godt som mulig tilpasses den øvrige skoleruta. Skolene skal være informerte i god tid før alle produksjoner kommer, slik at de kan fylle sin arrangørrolle og best mulig legge til rette for kunstnerne som besøker skolen.
Det utarbeides en aktivitetskatalog med informasjon til lærerne om de ulike tiltakene hvert år. Her skal det framgå tydelig hvem som er kontaktperson for tiltakene, og hvordan f.eks transport er ordnet i hvert enkelt tilfelle.

Resultatmål

Kulturskatten skal tilby godekunst- og kulturopplevelser elevenes skoledag. Kultursmilet skal bidra til å sikre alle Bambles elever lik tilgang på nærmiljøets viktigste kulturarenaer, og utfylle tilbudet fra Kulturskatten. Sammen utgjør Kulturskatten og Kultursmilet bambleelevenes kulturelle skolesekk.

Kriterium/vilkår

Skolene oppretter en "kulturkontakt" på inspektørnivå, som er ansvarlig for informasjon og tilrettelegging for produksjonene på sin skole. Kulturkontakten møter på to planleggingsmøter i året, samt deltar på Kulturtorget, et visningssted for kommende produksjoner. Det er skolene ved skoleleder som er ansvarlig for at tiltakene i Kultursmilet blir gjennomført ved skolen. Kulturkontakten vil her fungere som det utførende og koordinerende ledd for gjennomføringen på skolenivå.

Sett gjerne inn en link til følgende sider da det står mer utfyllende der.

Kulturskatten

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken - Aktivitetskatalog - vår 2015

Sist oppdatert: 19. desember 2014