Kystkultursenter Smietangen

Kystkultursenter SmietangenInformasjon fra Bamble kommune

På Smietangen i Langesund skal det vokse fram en helt ny bydel. En av idéene er å bygge et nytt kystkultursenter og museum i forbindelse med den nye bydelen. Vinteren 2015 bestemte Bamble kommunestyre å gå videre med disse planene. Kommunen startet et forprosjekt som skal avgjøre om det lønner seg å bygge et slikt senter, hva det skal inneholde og hvilke funksjoner et slikt senter skal ha.

 

SISTE NYTT

Open invitation

To join competition for initial drawings Exhibitions for “Horisont” - Center for Coastal Culture and Knowledge Langesund, Norway

Les mer / read more

Price documentation

Informasjonsmøte om Kystkultursenter på Smietangen
Bamble kommune ønsker alle velkommen til informasjonsmøte, åpne vedlegg for invitasjon.

Informasjonsmøte

 

Informasjonspunkt på Cudrio sommeren 2015
Her vil du finne informasjon om planene for kystkultursenter på Smietangen. Du vil også kunne gi dine egne innspill. Cudrio vil ha åpent på alle arrangementer i Langesund i sommer, fra og med Langesund Internasjonale Shantyfestival 5.-7.juni.

Vedtak skal fattes

En viktig oppgave for forprosjektet er å undersøke hvordan et slikt senter kan fungere sammen med eksisterende kystkultur i Langesund og Bamble. Hovedprosjektplanen for nytt senter blir presentert for Bamble kommunestyre 11.februar 2016. Da vil kommunestyret bestemme om det blir bygging eller ikke.

Forprosjektet avsluttes sommeren 2016.

Ta gjerne kontakt med prosjektleder Kirsti Arvesen Nesheim:
Tlf: 953 06 975

Epost til Kirsti

Rapport forstudie

Rapport

Sist oppdatert: 06. juni 2016