Drømmestipendet

Hva er drømmestipendet?

Drømmestipendet er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Stipendet skal gi verdifull instpirasjon og anerkjennelse, og bidra til at mange unge kunst- og kulturutøvere får oppfylt sine drømmer. Stipendordningen skal også bidra til å synliggjøre kommunenes arbeid for unge kunst- og kulturutøvere.

Drømmestipendet består av 50 stipend a/30000kr – til sammen 1,5 millioner kroner.

Hvem kan søke?

Unge kunst- og kulturutøvere mellom 18 og 25 år. For å kunne søke Drømmestipendet 2022, må du være født tidligst 1. januar 1996 og senest 31. desember 2003. For å søke må du oppgi kommunetilhørighet. Se mer informasjon om dette i søknadsportalen.

Når kan jeg søke?

Søknadsportalen til Drømmestipendet 2022 åpner 15. september 2021 kl. 12.00.

Hvordan søker jeg på Drømmestipendet?

Du oppretter en søknad i Drømmestipendets søknadsportal. Denne finner du her. NB! Dersom du har søkte på Drømmestipendet 2021 (og opprettet søknad høsten 2020 eller senere) er du allerede registrert, og kan logge deg rett inn og opprette søknad for kommende stipendår

Hvordan beskriver jeg drømmen?

 Drømbeskrivelsen utgjør 50 prosent av grunnlaget for vurderingen av søknaden. Beskrivelsen av drømmen bør derfor være godt gjennomarbeidet. Du finner tips til hvordan drømmen kan formuleres her.

Hvordan dokumenterer jeg ferdigheter?

Dokumentasjonen av ferdighetene utgjør 50 prosent av grunnlaget for vurderingen av søknaden. Dokumentasjonen bør derfor være godt gjennomtenkt, og gi en best mulig presentasjon av deg som kunst- og kulturutøver. Hver kategori har egne dokumentasjonskrav, og disse finner du lenger ned på denne siden. Dokumentasjonskravene viser til maksimalt omfang, og det er mulig å legge ved mindre. Her passer det å minne om at kvalitet gjerne er viktigere enn kvantitet.

Vær bevisst på at søknaden din og dokumentasjonsmaterialet du laster opp eller legger ved blir offentlig tilgjengelig dersom du blir nominert av kommunen din. Pass derfor på at søknaden og dokumentasjonsmaterialet ikke inneholder sensitive personopplysninger eller annet som ikke egner seg for offentlig publisering. NB! Du skal ikke legge CV ved søknaden. 

 

Søknadsskjema

Søknadsskjema 

Søknadsfrist 2/12 - kl.12.00

Sist oppdatert: 20. september 2021