Drømmestipendet 2020

Hvem kan søke?

I 2020 må en være født tidligst i 2000 og senest i 2007 for å kunne bli nominert til Drømmestipendet.

Hvordan søker jeg på Drømmestipendet?

Ta kontakt med kulturskolen i kommunen for å få mer informasjon. Se søknadsskjema nederst på siden.

Hvordan vurderes de nominerte?

Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle unge kulturutøveres drømmer. Nominasjonene vurderes derfor både av en fagjury, fordelingsjury og en drømmejury - drømmen til den nominerte er like viktig, og skal vektlegges like mye, som ferdigheter.

Hvordan beskriver jeg drømmen?

La deg gjerne inspirere av noen tidligere Drømmestipendnominasjoner ved å gå inn på nominerte drømmer eller oppfylte drømmer.

Hvordan dokumenterer jeg ferdigheter?

Mange velger å legge inn lenker til videoer/bilder/materiell osv. på andre nettsted f. eks. Youtube, og det fungerer veldig bra

Portrettbilde (hovedbilde) må være liggende format, og alle bilder må være i jpg eller png format.

Alle filer har en maksimal grense for størrelse på 50 mb.

Dans - Musikk - Skapende skriving - Teater - Visuelle kunstfag - Annet
(fungerer som "knapper" til underliggende informasjon)Dans- dokumentasjonen bør inneholde

 • 1 - 2 innslag med solofilmer evt. film av dansegruppe der det går tydelig frem hvem som er søker.
 • Kan også være et redigert opptak der søkeren viser bredde gjennom ulike koreografier/dansefag. 1 - 3 min lengde.
 • God lyd- og bildekvalitet.

Dersom dokumentasjonen ikke ligger på eksterne sider med lenke inn til Drømmestipendet, så må film/video være i mp4-format. Filmviseren godkjenner også filformatene avi og mov.

Musikk- dokumentasjonen bør inneholde

 • 2 - 3 musikkinnslag.
 • God lydkvalitet.
 • Lydavspilleren godkjenner filformatene mp3, mp4, avi og mov.

Dersom dokumentasjonen ikke ligger på eksterne sider med lenke inn til Drømmestipendet, så må film/video være i mp4-format. Filmviseren godkjenner også filformatene avi og mov.

Skapende skriving- dokumentasjonen bør inneholde

 • 3 - 5 arbeider som viser flere stiler/genre.
 • Leservennlig oppsett, skrift og lengde (ikke en hel roman).
 • De innsendte arbeidene må gjerne vise bredde og forskjellige genre.
 • Skriftlig materiell må være i pdf format.

Dersom dokumentasjonen ikke ligger på eksterne sider med lenke inn til Drømmestipendet, så må eventuell film/video være i mp4-format. Filmviseren godkjenner også filformatene avi og mov.

Teater- dokumentasjonen bør inneholde

 • 3 - 4 innslag/filer som gjerne også viser kandidatens/gruppas «bredde» og forskjellige genre.
 • God lyd- og bildekvalitet.

Dersom dokumentasjonen ikke ligger på eksterne sider med lenke inn til Drømmestipendet, så må film/video være i mp4-format. Filmviseren godkjenner også filformatene avi og mov.

Visuelle kunstfag- dokumentasjonen bør inneholde

 • 5 - 10 arbeider
 • Eksterne lenker
 • Maks skarphet på dokumentasjon, gjerne 300dpi.
 • Dokumentasjon i størrelse A5 el A4

Spesielt for film:

 • 1 - 2 arbeider
 • Eksterne lenker
 • God lyd- og bildekvalitet

Dersom dokumentasjonen ikke ligger på eksterne sider med lenke inn til Drømmestipendet, så må eventuell film/video være i mp4-format. Filmviseren godkjenner også filformatene avi og mov.

Annet- dokumentasjonen bør inneholde

 • 5 - 10 arbeider/innslag
 • Kvalitet og formater sees i forhold til andre utrykk som er beskrevet, om det gjelder bilde, film, tekst eller lyd.

Inneholder nominasjonen flere fagområder, må alle fagområdene dokumenteres.

Søknadsskjema

Last ned søknadsskjema

Sist oppdatert: 28. november 2019