Kommunereform

Kommunereformen - veien videre

Kommunestyret i Bamble kommune behandlet saken om veien videre i møte 31. mars 2016. Her ble det lagt frem et følgende forslag til vedtak:

Bamble kommune har svart på Stortingets krav om gjennomført kommunereform og prosessen er avsluttet. Bamble kommune opprettholdes som selvstendig kommune innenfor dagens grenser.

Begrunnelsen for vedtaket kan leses i sin helhet fra saksprotokollen her:

Vedtaket for videre prosess

Kommunereform

Det har kommet et vedtak fra alle 6 kommuner i Grenlandssamarbeidet om å starte opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Alle grenlandskommunene skal samarbeide om å lage et godt beslutningsgrunnlag som senere skal vedtas i alle kommune- og bystyrene.

Arbeidet med den nye reformen ble startet høsten 2014 og skal avsluttes rundt årsskifte 2015/16. Alle kommunene sikter seg frem mot vedtak i hver kommune senest våren 2016.

Hele prosessen skal gjennomføres ihht. Regjeringens mål og opplegg for reformen og i samarbeid med Fylkesmannen og KS (Kommunesektorens organisasjon).

Denne siden vil kontinuerlig oppdateres med ny informasjon etterhvert som nye vedtak fattes eller enkeltinformasjon er nødvendig å legges ut.


Bla i brosjyren digitalt her

Last ned en PDF versjon av brosjyren

Kunngjøring om utredning av kommunereform 26.1.2016

Utredning - kommunestruktur Grenland

Kortversjon - utredning kommunestruktur

(Klikk på bilder for pdf)

Dokumentasjon

Kommunereformen i Grenland - Grenlandssamarbeidet

Prosjektmandat: Kommunereformen i Grenland

Relaterte linker

Regjeringen.no om kommunereform

Lag din egen kommunesammenslåing

Sist oppdatert: 08. januar 2019