Valg 2021

valgStortings- og Sametingsvalg 2021

Oversikt over kandidater

Oversikt over kandidater til Sametinget

Mer informasjon om valget

For mer informasjon om valget, se:

Valg.no

Sametingsvalget 2021

Valgresultater.no

Valglokaler.no

Departementets informasjonsbrosjyre (på flere språk) 

Viktige datoer

Viktige datoer
 
Dato Overskrift Mer informasjon
31. mar Registrering av opplysninger i partiregisteret Ved forberedelsen av valg legger valgmyndighetene til grunn de opplysninger som er registrert i Partiregisteret per 31. mars i
valgåret, jf. partilovforskriften § 1-5 (2)
20. apr

Frist for å trekke tilbake et listeforslag

Frist for forslagsstillerne til å kalle tilbake listeforslag, er
senest 20. april kl. 12 ved stortingsvalg, jf. valgloven § 6-5,
og kl. 24 ved sametingsvalg, jf.
forskrift om valg til sametingsvalg § 31.
1. jun Godkjenning av listeforslag Listeforslagene og eventuelle tilbakekallinger godkjennes, jf.
valgloven § 6-6 (2) og forskrift om valg til Sametinget § 32 (2).
30. jun Skjæringsdato for manntallet

Skjæringsdato for manntallet er 30. juni, det vil si at 
manntallsførte i kommunen blir de som er folkeregisterført som bosatt i kommunen på denne datoen, jf. valgloven § 2-4 (1) og
forskrift om valg til Sametinget § 4 (4).

1. jul Tidligstemmegivningen starter I perioden 01.07.2017 - 09.08.2017 kan velgere henvende seg til
kommunen og be om å få avgi stemme (tidligstemmegivning), jf. valgloven § 8-1 (4) og forskrift om valg til Sametinget § 40 (5).
1. jul Forhåndsstemmegivning utenriks, på Svalbard og Jan Mayen starter Forhåndsstemmegivning utenriks, på Svalbard og Jan Mayen
starter, jf. valgloven § 8-1 (1) og
forskrift om valg til Sametinget § 40 (2).
10. aug Forhåndsstemmegivning
innenriks starter
Ordinær forhåndsstemmegivning i perioden 10.08.2017 - 08.09.2017, jf. valgloven § 8-1 (1) og
forskrift om valg til Sametinget § 40 (2).
3. sep

Forhånjdsstemmegivningen utenriks avsluttes

avsluttes utenriks, jf. valgloven § 8-1 (2) og forskrift om valg til Sametinget § 40 (3). Inkludert Svalbard og Jan Mayen.
10. sept Forhåndsstemmegivningen innenriks avsluttes Forhåndsstemmegivningen innenriks avsluttes 8. september. Se valgloven § 8-1 (2) og forskrift om valg til Sametinget § 40 (3).
13.sept    VALGDAGEN

I Bamble kan man også avgi stemme søndag 12. september

  

Hvor og når kan du stemme på valgdagen?

I Bamble kommune kan du stemme både søndag 12. og mandag 13. september.

På valgdagen kan det stemmes ved følgende lokaler til følgende tider:

 Valglokale                                 Søndag 12. september   

  Mandag 13. september  

  Stathelle - Grasmyrhallen  12:00 - 20:00  12:00 - 20:00
  Herre - Gymsalen  12:00 - 20:00  12:00 - 20:00
  Rugtvedt - Gymsal  12:00 - 20:00  12:00 - 20:00
  Rønholt - Rønholthallen  12:00 - 20:00  12:00 - 20:00
  Langesund - Skjærgårdshallen  12:00 - 20:00  12:00 - 20:00

Spesielt ifm covid-19

Velgere som er i Isolasjon eller karantene i dagene før og på valgdagen kan kontakte kommunen gjennom Servcietorget på telefon 35 96 52 40 for å avtale stemmegivning i eget hjem .

Manntall

Manntallet viser hvem som har stemmerett.  Det er folkeregisteradressen pr. 30. juni som avgjør hvilken kommune du har stemmerett i ved årets valg. Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt av folkeregisteret innen 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra. jf. valgloven § 2-4 (1)

Manntallet for Bamble kommune legges ut til offentlig ettersyn på Bamble bibliotek og servicetorget på rådhuset i løpet av uke 27.Hvis navnet ditt ikke står i manntallet, må du melde fra til valgstyret og kreve feilen rettet. Kravet om retting av manntallet (klage) må fremmes skriftlig til valgstyret i kommunen på adressen:

Valgstyret i Bamble
Postboks 80
3993 Langesund

eller til postmottak@bamble.kommune.no

Valgmedarbeidere

I forbindelse med Stortingsvalget 12 og 13. september 2021 skal Bamble kommune rekruttere ca. 60 valgmedarbeidere til å hjelpe til med valggjennomføringen.

Dersom du er interessert, vennligst gå til denne siden – Link

Mer informasjon

Valgmedarbeidere skal delta i bemanningen av kommunens valglokaler 12. og 13. september, og hjelpe til med følgende oppgaver:

 • Klargjøre valglokalet før det åpner.
 • Rydde og holde orden i valglokalet.
 • Etterfylle stemmesedler i stemmeavlukkene.
 • Regelmessig gjennomgang og desinfisering i stemmeavlukkene gjennom valgdagene.
 • Veilede stemmegivere som kommer til valglokalet for å avgi stemme.
 • Organisere køen inn i valglokalet og ivareta smittevernhensyn
 • Bistå stemmegivere i valgavlukkene som har behov for hjelp
 • Avkryssing i elektronisk manntall ved stemmegivning.
 • Stemple stemmesedlene og observere selve stemmegivningen i urne.
 • Manuell telling av valgresultatet etter at stemmelokalene er stengt på mandagen.
 • Annet nødvendig arbeid

Opplæring vil bli gitt.

Krav til valgmedarbeider:

 • Valgmedarbeider kan ikke være listekandidat til valget (Valgloven §9-3, Valgforskriften §25a og kommunelovens §7-3)
 • Valgmedarbeider bør ha god norsk forståelse, for å kunne deta i opplæring i valggjennomføring og for å kunne veilede i valglokalet. Det er ønskelig med valgmedarbeidere som kan veilede på flere språk.

Regelverk

Valghåndboken

Valgloven

Valgforskriften

Kommuneloven

Velgere bosatt i utlandet

Bor du i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. Dersom du stemmer fra utlandet, søker du om å bli innført i manntallet ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks.

Forhåndsstemmer du i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres i et vanlig brev eller ved å bruke eget skjema. Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger. Søknaden må komme fram til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert i folkeregisteret innen 14. september kl. 17.00. Forhåndsstemmestedene i Bamble kommune har søknadsskjema hos seg, og du får den veiledningen du trenger for å avgi stemme. 

Tidligstemming

Dersom du ikke har anledning til å avgi stemme på valgdagen, eller i forhåndsstemmeperioden, kan du fra 1. juli kontakte servicetorget (35 96 52 40) for å avtale tid for å avgi din stemme. Ta med godkjent legitimasjon. 

Forhåndsstemming

Forhåndsstemmegiving gjennomføres i perioden 10.august - 10. september på følgende steder og tidspunkt er foreslått for 2021, Valgstyret behandler dette i møte 27. mai 2021

 Valglokale                                 Datoer  

  Klokkeslett 

 Bamble rådhus, servicetorget    10. august - 10. september 

  Mandag - Fredag 08:00 - 15:00

   Forhåndsstemmegivningen stenger     
       Fredag 10. september kl 15:00
 

 Bamble bibliotek, Stathelle  10. august - 10. september

 Tirsdager   10:00 - 19:00

 Onsdager   10:00 - 19:00

 Torsdager  10:00 - 19:00

 Fredager    10:00 - 16:00

 Lørdager    10:00 - 14:00

   Forhåndsstemmegivningen stenger
       Fredag 10. september kl: 15:00

 

Det blir gjennomført forhåndsstemmegivning på følgende institusjoner:

 Institusjon                                     Dato            

  Klokkeslett          

 Bamble helsehus  24. august

  kl. 12:00 - 13:30

 Vest-Bamble aldershjem  27. august

  kl. 12:00 - 13:30

 Herresenteret  26. august

  kl. 12:00 - 13:30

 Krogshavn omsorgssenter  23. august

  kl. 12:00 - 13:30

 Stahtelle servicesenter  25. august

  kl. 12:00 - 13:30

 

Stemmegivning hjemme (ambulerende)

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet som ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad til valgstyret, avgi forhåndsstemme der de oppholder seg.

Stemmegivningen blir gjennomført den 8. september 2017.

Søknadsfrist er 7. september. Ring Servicetorget på tlf. 35 96 52 40 for avtale.

Forhåndsstemme i annen kommune

Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn hjemkommunen din, bruker du en såkalt generell stemmeseddel som er påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for, eller skrive på hvilket parti/gruppe du vil stemme på. Du kan også selv skaffe stemmeseddel fra din kommune og bruke den hvis du ønsker å gjøre endringer. Det samme gjelder hvis du stemmer utenfor fylket ditt.

Du må ta med legitimasjon for å få stemme, og det er fint om du tar med valgkort. Stemmen blir sendt til din hjemkommune for opptelling.

Du kan forhåndsstemme fram til 10. september, men du er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen din når fram til hjemkommunen din i tide.

Sist oppdatert: 31. mai 2021