Valg 2019

Aktuell informasjon om valget til høsten

ValgValgdag

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er fastsatt til 9. september. I Bamble vil det bli mulig å avgi stemme både søndag 8.- og mandag 9. september

Godkjente valglister

Bamble valgstyre har i møte 15.05.2019 godkjent listeforslagene fra følgende partier:

De godkjente valglistene legges også ut til ettersyn på Bamble rådhus - servicetorget, Bamble bibliotek og litteraturhus.

Klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste listeforslag, må etter valglovens § 6-8 fremsettes senest 7 dager etter denne offentliggjøringen.

Tidligstemming

Dersom du ikke har anledning til å avgi stemme på valgdagen, eller i forhåndsstemmeperioden, kan du fra 1. juli kontakte servicetorget (35 96 52 40) for å avtale tid for å stemme. Ta med gyldig legitimasjon.

Forhåndsstemmegivning

Forhåndsstemmegiving gjennomføres i perioden 12.august - 6. september på følgende steder:

Bamble rådhus, servicetorget.

Mandag – fredag i perioden 12.august – 6. september, kl 08.00-15.00

OBS! Fredag 6. september er siste dag det går an å forhåndsstemme. Denne dagen stenger forhåndsstemmingen på servicetorget kl. 13.00 og på biblioteket kl. 12.00.

Bamble bibliotek og litteraturhus

13. august- 6. september.
I bibliotekets åpningstid:

Uke 33
Mandag stengt
Tirsdag 10-19
Onsdag-fredag 10-16
Lørdag stengt

Uke 34-36
Mandag: Stengt
Tirsdag- torsdag: 10.00-19.00
Fredag: 10.00-16.00
Lørdag: 10.00-14.00

OBS! Fredag 6. september er siste dag det går an å forhåndsstemme. Denne dagen stenger forhåndsstemmingen på servicetorget kl. 13.00 og på biblioteket kl. 12.00.

Institusjoner

Det legges opp til forhåndsstemming på institusjoner og videregående skoler. Nedenfor følger dato og tidspunkt for dette:

Bamble helsehus

19. august kl. 12.00- 13.30

Vest- Bamble aldershjem

20. august kl. 12.00- 13.30

Herresenteret

21. august kl. 12.00- 13.30

Krogshavn omsorgssenter

22. august kl. 12.00-13.30

Stathelle servicesenter

26. august kl. 12.00- 13.30

Bamble videregående skole, avd. Croftholmen

27. august kl. 11.00-12.00

Bamble videregående skole, avd. Grasmyr

28. august kl. 11.00- 12.00

Ambulerende stemmegivning (stemme hjemmefra)

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan få avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Ring servicetorget på tlf. 35 96 52 40 innen tirsdag 3.september kl. 15.00 for avtale. Tlf. 35 96 52 40

Manntall

Manntallet viser hvem som har stemmerett. Manntallet for Bamble kommune legges ut til offentlig ettersyn på Bamble bibliotek og servicetorget på rådhuset i løpet av uke 29. Det er folkeregisteradressen pr. 30. juni 2019 som avgjør hvilken kommune du har stemmerett i ved årets valg. Hvis du har flyttet til en annen kommune, og melding om flytting ikke er mottatt av folkeregisteret innen 30. juni i år, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

Hvis navnet ditt ikke står i manntallet, må du melde fra til valgstyret og kreve feilen rettet. Kravet om retting av manntallet (klage) må fremmes skriftlig til valgstyret i kommunen.

Forhåndsstemme i annen kommune

Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn hjemkommunen din, bruker du en såkalt generell stemmeseddel som er påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for, eller skrive på hvilket parti/gruppe du vil stemme på. Du kan også selv skaffe stemmeseddel fra din kommune og bruke den hvis du ønsker å gjøre endringer. Det samme gjelder hvis du stemmer utenfor fylket ditt.

Du må ta med legitimasjon for å få stemme, og det er fint om du tar med valgkort. Stemmen blir sendt til din hjemkommune for opptelling.
Du kan forhåndsstemme fram til fredag 6. september, men merk at du selv er ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen din når fram til hjemkommunen din i tide.

Åpningstider i stemmelokalene 8. og 9. september

Bamble valgstyre vedtok i møtet 28.02.2019 følgende åpningstider i stemmelokalene:

Søndag 8. september kl. 16.00-20.00
mandag 9. september kl. 10.00-20.00

Det gjøres ingen endringer i kretsinndelingen. Stemmekretsene blir som før:
Herre, Rugtvedt, Stathelle, Langesund og Rønholt.

I Bamble kommune har vi innført elektronisk manntall. Dette gjør at du som velger kan stemme i den kretsen du selv ønsker, du er ikke lenger bundet til en bestemt krets.

I Bamble kommune er det mulig å avgi stemme på disse stedene:

  • Langesund ungdomsskole
  • Stathelle servicesenter
  • Herre skole
  • Rugtvedt skole
  • Rønholt skole
Sist oppdatert: 14. august 2019