Planstrategi

På bakgrunn av denne analysen blir det vedtatt hvilke planer kommunen skal behandle kommende år.

Plan og bygningsloven stiller krav til kommunal planlegging. Hver valgperiode skal kommunestyret behandle en planstrategi som vurderer samfunnsutviklingen og hvilke utfordringer kommunen står ovenfor. Dette gjelder både arealplaner og planer for tjenestene.

 

Planstrategi 2020-2023

Kunnskapsgrunnlag