Personlig skatt

Skatteoppgjør

Når skatteetaten har beregnet skatten din får du en utskrift av fastsettingen og et skatteoppgjør.

Har du spørsmål om skatteoppgjøret?

Kontakt skatteoppkreveren i Bamble hvis

  • beløpene for innbetalt forskuddstrekk og forskuddsskatt ikke stemmer med dine oppgaver (ta med kopi av lønnskvitteringer, eller annen dokumentasjon på betalt forskuddsskatt/tilleggsforskudd)
  • spørsmål om tilbakebetaling av skatt
  • spørsmål om betaling av restskatt

Kontakt Skatteetaten hvis

  • inntekt eller formue ikke stemmer med dine notater/kopi av selvangivelsen
  • du mener du har krav på, og ikke har fått særfradrag og/eller andre fradrag
  • du har spørsmål om beregnede skattebeløp

Skatt tilgode

Tilbakebetaling av for mye betalt skatt starter umiddelbart etter utlegg. Du får normalt pengene inn på bankkontoen din.

Er pengene overført til en avsluttet konto, vil skatteoppkreverkontoret få beløpet i retur. Dette kan ta noen dager, men vi vil betale ut pengene til en annen kjent konto eller på utbetalingskort.

Har du ikke fått utbetalt tilgodebeløpet som står på skatteoppgjøret?
Hvis du har statlige krav som ikke er betalt, for eksempel skatt for tidlige år, bidragsgjeld eller merverdiavgift, kan skatten du har til gode gå til å dekke disse kravene, (motregning). Dersom du har blitt motregnet vil du motta et brev som opplyser om dette.

Klage på fastsettelse (ligning)
Fristen for å klage på fastsettelsen er seks uker etter at den er sendt ut. Klage kan sendes elektronisk via www.skatteetaten.no eller www.altinn.no.

Det kan være mulig å få endret fastsettingen selv om fristen for å klage er utløpt. Skatteetaten vurderer om søknaden skal behandles

Du kan lese mer om skatteoppgjøret på skatteetaten sine nettsider.

Restskatt

Hvis du har betalt for lite forskuddsskatt eller trukket for lite forskuddstrekk i lønn eller ytelser, får du restskatt.

Har du restskatt får du tilsendt innbetalingsblankett sammen med skatteoppgjøret ditt.

Betaling skjer til skatteoppkreverens bankkonto for skatt. Er restskatten over 1000 kroner forfaller beløpet til betaling i to terminer.

Selv om du klager på fastsettingen, må du betale restskatten din ved forfall.
Hvis du ikke kan betale mens klagen din behandles, må du søke om en betalingsutsettelse.

Skatten skal betales ved forfall.
Betaler du ikke skatten ved forfall plikter vi å innfordre kravet, og du må betale forsinkelsesrenter.

Betalingsanmerkning
Hvis du ikke betaler skatten når den forfaller, vil vi trekke deg i lønn/ytelser (utleggstrekk), eller ta pant i eiendelene dine (utleggsforretning). Utleggstrekk eller utleggsforretning gjør at du får en betalingsanmerkning. Da kan du senere få problemer med å få lån, mobiltelefonabonnement eller annen kreditt.

Har du har problemer med å betale er det viktig at du søker hjelp så tidlig som mulig!

Kontakt oss på:
Epost: post@bamble.kommune.no
Tlf: 35 96 50 00

Forskuddsskatt

Personlig skatt oppstår som en følge av lønnsinntekt, næringsinntekt, kapitalinntekt, trygdeutbetaling eller formue. Skatteplikt kan også oppstå ved gevinst av salg.

Skatten innbetales ved forskuddstrekk i lønns-/trygdeutbetalinger, eller ved utskrevet forskuddsskatt.

Forskuddsskatten forfaller til betaling i fire terminer; 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november.

Søknad om endring av skattekort/forskuddsskatt
Hvis skattekortet ikke er korrekt, kan du søke om nytt skattekort på www.skatteetaten.no

Spørsmål om innbetaling rettes skatteoppkreverkontoret i Bamble.

Kontonummer og KID

Betaling
Nye regler for betaling av skatte og avgiftskrav (se Prop. 1 LS (2016-2017) trådte i kraft 1. januar 2017. I henhold til de nye reglene skal skattekrav som hovedregel betales via bank (fra konto til konto).

Innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift
(forskuddsskatt, tilleggsforskudd, restskatt, forskuddstrekk mv.):

Kontonummer: 6345 06 08140

Det må alltid benyttes KID-nummer ved elektronisk betaling av skatt.

Kontonummer og KID finner du som regel på fakturaen.

Tilleggsforskudd
På skattemeldingen er det en foreløpig beregning av skatten. Hvis du ønsker kan du betale inn ekstra skatt (tilleggsforskudd), slik at du slipper å betale rentetillegg på eventuell restskatt. Rentesatsen for 2018 er 0,59% pr. år fra 01.07.2018 til restskattens første forfall. Fristen for å betale tilleggsforskudd er 31. mai. Hvis betalingen skal registreres som tilleggsforskudd, må KID-nummer for tilleggsforskudd og riktig inntektsår (det året skatten gjelder) brukes. Ta kontakt med skatteoppkreverkontoret eventuelt gå inn på www.skatteetaten.no.

Endre kontonummer i skattemeldingen.
Ønsker du at pengene skal komme inn på en annen konto enn den som er oppgitt i skattemeldingen, må du endre kontonummeret. Gå inn på www.skatteetaten.no/endre-konto

Endre kontonummer ved å kontakte Skatteoppkreverkontoret
Du kan også kontakte skatteoppkreverkontoret for å få endret kontonummeret. Vi har normalt mulighet for å endre kontonummeret frem til 14 dager før dato for skatteoppgjøret/utlegget.

Sist oppdatert: 04. juni 2019