Varsle oppstart Detaljregulering for Krabberødveien 18

Sist oppdatert: 22. april 2021

Annonse i avisa oppstart av planarbeid.

Annonse Krabberødveien.pdf

Varselbrev til berørte naboer/offentlige instanser.

Varsel om oppstart av planarbeid.pdf

Varslingsgrense

Varslingsgrense_Krabberødveien.pdf