Hytterenovasjon

Generelt 

Også når man er på hytta oppstår avfall. Dette er like viktig å sortere riktig som når man er hjemme. Bamble, Porsgrunn og Siljan tilbyr hytterenovasjon. Avfall som oppstår på hytta sorteres som vanlig husholdningsavfall.

  • Restavfall og papp/papir legges i containere for hytterenovasjon. Disse containerne er plassert ut i hytteområder.
  • Glass- og metallemballasje og brukbart tøy leveres på miljøstasjonene.
  • Elektrisk og elektronisk avfall, farlig avfall, hageavfall, jern/metall, rivningsavfall, store gjenstander og så videre, leveres på avfallsanleggene.
  • Bygge- og rivningsavfall er ikke en del av husholdningsavfallet og skal ikke settes igjen på oppsamlingspunktene.

Informasjonsbrosjyre til hytteeiere

Hytterenovasjon i Bamble kommune

Bamble kommune har egne containere for hytterenovasjon. Disse er satt ut på ulike steder i kommunen. I tillegg til containerne kan kommunenes miljøstasjoner og avfallsanlegg benyttes. 

Avfall som oppstår på hytta sorteres som vanlig husholdningsavfall.

  • Restavfall og papp/papir legges i containere for hytterenovasjon. Disse containerne er plassert ut i hytteområder.
  • Glass- og metallemballasje og brukbart tøy leveres på miljøstasjonene.
  • Elektrisk og elektronisk avfall, farlig avfall, hageavfall, jern/metall, rivningsavfall, store gjenstander og så videre, leveres på avfallsanleggene.
  • Bygge- og rivningsavfall er ikke en del av husholdningsavfallet og skal ikke settes igjen på oppsamlingspunktene.

Oversikt over hyttecontainere

Sist oppdatert: 21. januar 2021