Vannmåleravlesning

Vannmåleravlesninger kan nå registreres på Bamble kommunes nettside

Vannmålerkortene sendes ut 11.desember, og svarfrist er 31.desember

Gå inn på linken for vannmåleravlesning på våre hjemmesider (under)

  1. Tast inn påloggingsinformasjonen for registrering du har mottatt på målerkotet
  2. Tast din målepunktID og følg veiledningen

Registrér din vannmålerstand her

Sist oppdatert: 15. desember 2020