Vannmåleravlesning

Vannmåleravlesninger kan nå registreres på Bamble kommunes nettside

Vannmålerkortene sendes ut i desember, og svarfrist er 31.desember

Gå inn på linken for vannmåleravlesning under

  1. Tast inn kode for registrering du har mottatt på målerkortet
  2. Skriv inn målerstand (tall bak komma skal ikke tas med)

Siste innsendte registrering blir den gyldige.

Dersom du ønsker å motta varsel på SMS neste gang, registrer mobilnummeret ditt samtidig som du rapporterer målerstanden.

Registrér din vannmålerstand her

Sist oppdatert: 06. september 2021