Åpningstider for salg av øl Bamble kommune

Sist oppdatert: 08. mars 2022

Beskrivelse

 Salg av øl i skatteklasse 1 og 2:

 • Hverdager og dag før Kr.Himmelfartsdag til kl. 20:00
 • Lørdager og dag før helligdager til kl. 18:00
 • Påske-, pinse-, jule-, og nyttårsaften til kl. 16:00

I samsvar med alkohollovens §§3-7, 1. ledd kan salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 starte opp alle forannevnte dager fra kl. 08:00

 

 

Kontaktperson

Navn
Sevicetorget Bamble kommune
Telefon
35 96 52 40

Kriterium/vilkår

Bevillningshaver har ansvar for å føre kontroll med at kravene om legitimasjon overholdes. Det gjøres oppmerksom på at aldersgrense for øl i skatteklasse 1 (lettøl) er 18 år.

 

 

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

 

 

 

  Om søknadsprosessen

  Brosjyre

   Skjema

    Annet