Bibliotek og litteraturhus

Sist oppdatert: 07. mars 2022

Beskrivelse

Bamble bibliotek og litteraturhus er lokalisert på Stathelle, mellom Rema 1000 og Brotorvet i Furustadveien. Adressen er Krabberødstrand 14.

Bamble bibliotek og litteraturhus skal gi alle som bor eller oppholder seg i kommunen mulighet til å:

 • Låne bøker, inkludert e-bøker og lydbøker, tidsskrifter, filmer, skiutstyr, redningsvester, mm.
 • Få tilgang til informasjon og råd og veiledning i bruk av informasjonskilder.
 • Lese aviser og tidsskrifter.
 • Få kulturelle opplevelser som høytlesning, teater, foredrag, forfatterkvelder og debatter.
 • Benytte lokalhistorisk samling, grupperom, lesesal og møterom.
 • Bruke publikums-PC med mulighet for utskrift og få tilgang til trådløst nettverk.
 • Bruke kopimaskin og skanner.
 • Bruke biblioteket hjemmefra - via bibliotekets hjemmesider er det tilgang døgnet rundt til blant annet:
 • Søking i bibliotekets baser med mulighet for bestilling og reservering.
 • Sjekke egen lånekonto gjennom "Mine lån".
 • Låne e-bøker og filmer

 

Bamble bibliotek og litteraturhus har til oppgave «Å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet» (Lov om folkebibliotek)

Kontaktperson

Navn
Margunn Haugland

Målgruppe

Tilbudene fra biblioteket retter seg mot alle grupper i befolkningen, barn og voksne.

Kriterium/vilkår

Bibliotekets bøker og øvrige materiale stilles gratis til disposisjon for bibliotekets brukere som det utstedes personlig lånekort til. Alle som er bosatt i landet har lånerett ved biblioteket.

Lånekortet skal alltid være med når du låner og det kreves legitimasjon ved utstedelse av lånekort.

For barn og ungdom under 15 år kreves det underskrift fra foresatte for å få lånekort.

Institusjoner må registreres ved en personlig ansvarshavende.

Låner plikter å melde adresseforandring.

Utlån av utstyr i utstyrssentralen kan kun lånes av Bamble kommunes innbyggere.

Pris for Tjenesten

Det er gratis å låne, men må betale dersom du leverer for seint eller ødelegger/mister det du har lånt.

Gebyr for varselbrev for voksen:
1. purrebrev kr.   40,-
2. purrebrev kr.  60,-
3. purrebrev kr. 100,-

Gebyr for varselbrev barn:
1. purrebrev kr. 20,-
2. purrebrev kr. 30,-
3. purrebrev kr. 50,-

Utskrifter/kopier: 2 kr for svart/hvitt, 4 kr for farger.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Lov om folkebibliotek https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1985-12-20-108