Byggeskikkprisen

Sist oppdatert: 07. mars 2022

Beskrivelse

Kontaktperson

Navn
Anette Skaugen Guldager
Tittel
Kulturkonsulent

Målgruppe

Voksne

Kriterium/vilkår

Vedtekter for Bamble kommunes byggeskikkpris

1. Stipend og priskomiteen kan hvert år dele ut en byggeskikkpris. Byggeskikkprisen har som formål å stimulere til økt vern og vedlikehold av kulturhistorisk og arkitektonisk verdifulle bygninger og bygningsmiljø i Bamble kommune.

 

2. Prisen gis til en eier eller deles mellom flere eiere som har drevet systematisk vedlikehold eller satt i stand eldre bygninger eller etablert nye bygninger etter god byggeskikk og i henhold til godt arkitektonisk og/eller antikvarisk skjønn.

 

3. Prisen bør fortrinnsvis gis til bygninger som ikke eies av Bamble kommune. Fredede bygninger eller bygninger som er istandsatt vesentlig ved offentlig innsats, vil vanligvis ikke være aktuelle kandidater.

 

4. Prisen kunngjøres på høsten, minst 1 måned før innleveringsfristen.

 

5. Forslag på kandidater til byggeskikkprisen skal være skriftlig begrunnet. Vedtak gjøres av stipend- og priskomiteen etter innstilling fra rådmannen.

 

6. Byggeskikkprisen er på kr. 10 000,- en plakett og et diplom.

 

7. Det knyttes ingen spesielle vilkår til hvordan prisen benyttes.

 

8. Dersom byggeskikkprisen ikke blir utdelt, kan summen overføres til andre formål innen kulturvernarbeidet i kommunen.

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Søknadsfrist

15. september

Søknadmottaker

Bamble kommune
Postboks 80,
3993 LANGESUND

Eller:
postmottak@bamble.kommune.no

Brosjyre

    Skjema

      Annet