Den kulturelle skolesekken

Sist oppdatert: 07. mars 2022

Beskrivelse

Den kulturelle skolesekken i Bamble består av en fylkeskommunal og en kommunal del. Bamble kommune abonnerer på "Kulturskatten" fra Telemark fylkeskommune. Denne turneorganisasjonen leverer skoleproduksjoner til alle elever på alle trinn. Virksomhet Kultur har rollen som komunekoordinator for abonementsordningen.
Den lokale delen heter "Kultursmilet", og består av flere lokale kulturtiltak for grunnskolen. Tiltakene inngår som del av elevenes undervisning, og foregår i skoletiden. Alle tiltak er gratis for elevene. Planen er et samarbeid mellom Enhet for skole og barnehage og Enhet for kultur og oppvekst.

 

Kvalitetsstandarder:

Kulturskatten skal gi alle elever i bambleskolene et tilbud/opplevelse innenfor områdene musikk, billedkunst, litteratur og dans/teater hvert skoleår. I tillegg kommer de lokale kulturtiltakene. Turneplanene skal utarbeides i samråd med den enkelte skole, slik at de så godt som mulig tilpasses den øvrige skoleruta. Skolene skal være informerte i god tid før alle produksjoner kommer, slik at de kan fylle sin arrangørrolle og best mulig legge til rette for kunstnerne som besøker skolen.
Det utarbeides en aktivitetskatalog med informasjon til lærerne om de ulike tiltakene hvert år. Her skal det framgå tydelig hvem som er kontaktperson for tiltakene, og hvordan f.eks transport er ordnet i hvert enkelt tilfelle.
 

Resultatmål:

Kulturskatten skal   tilby godekunst- og kulturopplevelser i elevenes skolehverdag. KulturS.M.I.Let skal bidra til å sikre alle Bambles elever lik tilgang på nærmiljøets viktigste kulturarenaer, og utfylle basistilbudet fra Kulturskatten. Sammen utgjør Kulturskatten og KulturS.M.I.Let bambleelevenes kulturelle skolesekk.

Kontaktperson

Navn
Anette Skaugen Guldager
Tittel
Kulturkonsulent

Kriterium/vilkår

Skolene oppretter en "kulturkontakt" på inspektørnivå, som er ansvarlig for informasjon og tilrettelegging for produksjonene på sin skole. Kulturkontakten møter på to planleggingsmøter i året, samt deltar på Kulturtorget, et visningssted for kommende produksjoner. Det er skolene ved skoleleder som er ansvarlig for at tiltakene i KulturS.M.I.Let blir gjennomført ved skolen. Kulturkontakten vil her fungere som det utførende og koordinerende ledd for gjennomføringen på skolenivå.

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Brosjyre

    Utarbeidet kulturplan og aktivitetskatalog

    Samarbeidsavtale mellom Bamble kommune og Telemark Fylkeskommune vedrøreende kulturskatten.

    Kulturskatten (http://www.kulturskatten.no)

Skjema

    Annet