Ergoterapi

Sist oppdatert: 07. mars 2022

Beskrivelse

Ergoterapeuter bidrar til å finne løsninger når det oppstår et gap mellom helsen din og hverdagens krav. En ergoterapeut gir deg mulighet til å utføre de aktivitetene som er viktige i livet ditt.
Ergoterapeuten

 • er mer opptatt av løsninger enn av problemer
 • starter alltid med å spørre om hva som er viktig i livet ditt
 • undersøker og vurderer dine funksjoner, det du vil gjøre og omgivelsene dine
 • formidler og tilpasser tekniske hjelpemidler og velferdsteknologi
 • tilrettelegger de fysiske omgivelsene hjemme, i barnehagen, på skolen og på arbeidsplassen

En ergoterapeut gir deg mulighet til å leve et så aktivt liv som mulig.
Tjenesten inngår som en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud, både i sykehjem og i private hjem.

Kontaktperson

Navn
Vibeke Devik
Tittel
Virksomhetsleder
Navn
Niklas Bergseth
Tittel
Avdelingsleder
Mobil
41479383

Målgruppe

Personer i alle aldre, med nedsatt funksjonsevne og personer i alle aldre, som er syke eller skadet

Kriterium/vilkår

Kommunen vil gjøre en faglig vurdering av behovet ditt for ergoterapi.

Pris for Tjenesten

Tjenesten er gratis.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Ergoterapi er en del av kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Se også pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 og  kapittel 7.

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Alle kan henvise til ergoterapaut;

 • Bruker selv
 • Foresatte/pårørende
 • Hjemmetjenesten
 • Lege
 • Fysioterapeut
 • Helsestasjon
 • Skole

Det er best om det fylles ut et skjema for henvisning til ergoterapi.

Skjema for henvisning til Ergoterapi finner du under "selvbetjening" på Bamble kommunes forside.

Søknadmottaker

Henvisning til ergoterapi sendes til:
Bamble kommune, Helse og Omsorg, Postboks 80, 3993 Langesund.

 

Saksbehandlingstid

Når kommunen har motatt din henvisning vil du motta et ventebrev med påfølgende estimert ventetid.

Mulighet til å klage

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Brosjyre

  Skjema

  Annet