Etablererprøven for serveringsvirksomhet

Sist oppdatert: 07. mars 2022

Beskrivelse

Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må daglig leder for serveringsstedet ha bestått etablererprøven. (Dette er ikke det samme som kunnskapsprøven etter alkoholloven). Etablererprøven skal sikre at ansvarlig for et serveringssted har de nødvendige kunnskapene om økonomistyring og lovgivning av betydning for driften. Kommunen skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven. 

Etablererprøven er en flervalgsprøve. Du vil få 90 minutter til å besvare den. For å få bestått prøve må 40 av 50 svar være riktige. Ta med gyldig legitimasjon.

Kontaktperson

Navn
Sevicetorget Bamble kommune
Telefon
35 96 52 40

Målgruppe

Daglig leder i virksomhet som har eller søker om serveringsbevilling

Kriterium/vilkår


Prøven tas elektronisk

Pris for Tjenesten

kr. 400,- betales kontant eller med kort

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Se serveringsloven § 5 Krav om etablererprøve

Om søknadsprosessen

Brosjyre

Skjema

    Annet