Familievernkontor

Sist oppdatert: 03. februar 2015

Beskrivelse

Familievernkontoret gir deg eller dere tilbud om behandling og rådgiving når det er vansker eller kriser i familien. Du kan ta direkte kontakt med et familievernkontor og alle ansatte har taushetsplikt. Samtaleterapi for par og familier er det vanligste tilbudet. Familievernkontoret tilbyr også kurs og gruppeopplegg om aktuelle familie- og samlivstemaer. Familievernkontoret utfører obligatorisk mekling 

  • ved samlivsbrudd for ektepar eller samboere med barn under 16 år
  • når foreldre som ikke bor sammen ønsker rettssak om foreldreansvar, barnets/barnas bosted eller samvær

Det finnes familievernkontor i alle fylker. De er enten statlige eller kirkelige, men er underlagt det samme lovverket og godkjennes alle av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Kontakt

Pris for Tjenesten

Tilbudet er gratis.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Se spesielt barnelova § 51 Kven skal møte til mekling og ekteskapsloven § 26 Mekling mv. 

Om søknadsprosessen

Brosjyre

    Skjema

      Annet