Farlig avfall

Sist oppdatert: 07. mars 2022

Beskrivelse

Kommunen skal sørge for at det finnes mottak der du kan levere farlig avfall. Sørg for at emballasjen er tydelig merket med opplysninger om innholdet. 

Eksempler på farlig avfall fra husholdninger er:

 • Rengjøringsmiddel
 • Maling
 • Lim
 • Lakk
 • Sprayboks
 • Lysstoffrør
 • Løsemiddel
 • Bilpleiemiddel
 • Bilolje
 • Båtpleiemiddel
 • Skismøring med fluor/fluorkarboner
 • Skirens
 • Bekjempningsmiddel
 • Neglelakk
 • Neglelakkfjerner

For mer informasjon om renovasjon, se Renovasjon i Grenland.

Kontaktperson

Navn
André Lindkjen Olsen
Tittel
Avdelingsleder
Telefon
35 96 50 00

Målgruppe

Husholdninger og virksomheter med mindre mengder farlig avfall

Kriterium/vilkår

Kommunens plikt begrenser seg til å motta inntil 1000 kg farlig avfall per år per husholdning eller virksomhet.. 

Pris for Tjenesten

For husholdninger er det gratis å levere farlig avfall. Renovasjonsavgiften dekker dette. Virksomheter må betale gebyr når avfallet leveres.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste, se avfallsforskriften kap. 11. Vedlegg 1 til kapittel 11 definerer hvilke avfallstyper som er farlig avfall.

Om søknadsprosessen

Brosjyre

  Skjema

   Annet