Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Sist oppdatert: 07. mars 2022

Beskrivelse

Brann- og feiervesenet skal sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg ved behov. Hvor ofte det skal feies, avhenger av boligens oppvarmingssystem, sotmengde mv. Tjenesten gjelder boliger og fritidsboliger.

Tilsynet omfatter:

- Kontroll av pipe og ildsted.
- Kontrollerer at boligen har røykvarsler og slukkeutstyr.
- Informasjon og veiledning.
 

Kontaktperson

Navn
Feier Feier
Telefon
35 96 58 01
Mobil
970 58 576/SMS
Navn
Daniel Drage
Tittel
Feierleder Granland Brann og Redning
Telefon
46909011

Målgruppe

Eiere av bygninger med pipe

Kriterium/vilkår

Det er bygningseierens ansvar å sørge for sikker adkomst til og på taket. Er feieren avhengig av løs stige for å komme opp på taket, skal eieren sørge for at stige  er tilgjengelig.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se også forskrift om brannforebygging kapittel 4  §17.

  Om søknadsprosessen

  Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

  Eiere av helårsbolig med pipe/ildsted som er registrert i kommunens eiendomsregister, vil automatisk bli kontaktet. Hvis du monterer ny pipe eller ildsted i en bolig som tidligere ikke har hatt dette, må du sende melding til kommunen. Du får vanligvis  varsel om feiing eller tilsyn i postkassen din dagen før. Hvis tidspunktet ikke passer, kan du avtale et nytt tidspunkt med feieren. Hvis det ikke er klargjort for feiing (enten ved at noen er til stede, stige er lagt frem eller det på annen måte er gitt klar beskjed om at det kan feies), vil feiingen ikke bli utført. Hvis du ikke har gjort ny avtale mens feieren er i området, må du regne med å vente til neste runde. Ta derfor kontakt med feieren snarest mulig!

  Søknadsbehandling

  Feieren skal  vurdere forhold ved fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten eller atkomsten. Ved avvik som ikke kan rettes på stedet, skal feieren gi deg en skriftlig tilbakemelding  med frist for å rette eller frist for å gi  tilbakemelding om når retting blir gjort. Tilsynsmyndigheten kan gi de nødvendige pålegg hvis dette ikke skjer.

  Mulighet til å klage

  Er du ikke fornøyd med de tjenestene feiervesenet utfører, så ta kontakt med kommunen. Klageinstans for vedtak som er truffet av brannsjefen, er kommunens egen klagenemnd.

  Brosjyre

   Skjema

    Annet