Flexirute

Sist oppdatert: 03. februar 2015

Beskrivelse

Flexirute er et transporttilbud til alle,- særlig tilrettelagt for deg med lettere funksjonshemninger eller aldersrelaterete lidelser. Flexiruter gir et godt tilbud til offentlig og privat service og sosiale treff.

RUTETABELLER

Målgruppe

Alle. Flexi og skoleruter tar med ordinære reisende.

Kriterium/vilkår

Har du behov for å bli hentet hjemme og kjørt tilbake til hjemmet, må du si fra om dette ved påmelding. Du må melde deg på innen kl 18.00 dagen før til oppgitt telefon. Gi beskjed dersom  du skal ha med rulator eller rullestol.

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Brosjyre

    Skjema

      Annet