Flexirute

Sist oppdatert: 07. mars 2022

Beskrivelse

Flexiruter er særlig tilpasset reisende som ikke disponerer egen bil, har lang vei til holdeplasser eller bor i områder med mangelfullt kollektivtilbud. Alle kan imidlertid benytte seg av Flexirutene. Det eneste du må huske på er å forhåndsbestille plass. Dersom ingen melder seg på, kjører heller ikke transporten.

Prisen er kun 35 kroner.

Det har fra høsten 2021 vært tilbud om gratis transport med Flexiruter for alle opp til 20 år to kvelder i uka.

RUTETABELLER

Kriterium/vilkår

Du må melde deg på innen kl. 20 dagen før på tlf. 05210 / 915 05 210 (Skien Taxi). Bestillingsfrist for kveldsruter er kl. 16 og 19. Ved påmelding får du beskjed om tidspunkt for avgang/henting.

Behov for ekstra service må oppgis sammen med påmeldingen. Gi beskjed om du skal ha med rullator eller rullestol.

Alle Flexirutene tar med ordinære reisende hvis det er plass, men kjører ikke ekstraturer.

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Brosjyre

    Skjema

      Annet