Frafall av forkjøpsrett

Sist oppdatert: 07. mars 2022

Beskrivelse

Alternativt Navn

Forkjøpsrett

 Bamble kommune har forkjøpsrett ved salg av eiendommer der kommunen er grunneier, eller har tinglyst forkjøpsrett. Forkjøpsretten kan slettes etter søknad.
 
Eiendomstomter
 
Ved eiendomssalg hvor selger er grunneier, men hvor det er påført heftelse om kommunalforkjøpsrett, kan heftelsen slettes.
 
Søknad om sletting kan skje enten ved at nåværende eier søker, eller at det søkes ved eierskifte. Søknaden sendes rådmannen som ved svar bekrefter frafallelse i henhold til Kommunestyrets vedtak. ( K-sak 8/06) Tinglysing må betales av søker. Søknaden besvares umiddelbart eller senest innen 1 uke etter mottatt søknad.

 Festetomter
Ved eiendomssalg med festetomt hvor Bamble kommune har forkjøpsrett og heftelsen ikke er innløst, skal søknad vedr. utøvelse eller frafall av forkjøpsrett vedlagt kopi av underskrevet kjøpekontrakt, sendes rådmannen. Det skal innhentes uttalelse fra virksomheten samfunnsutvikling og eiendomsforvaltning.
I de tilfeller hvor kommunen ønsker å bruke forkjøpsretten, skal dette fortløpende vurderes av eiendomskontoret mens budrunden pågår. Eiendomskontoret sender  dokumentene i retur til rådmannen med en begrunnelse. Ved en administrativ beslutning om å benytte forkjøpsretten, delegeres dette til eiendomskontoret som tar seg av det formelle.
 Hvis ikke forkjøpsretten benyttes, sender Rådmannen standardsvar til søkeren. Bruk av forkjøpsretten skal fremmes umiddelbart etter mottatt søknad eller senest 1 uke etter forespørsel.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Brosjyre

    Skjema

      Annet