Frivilighetssentralen,eldre og fritid

Sist oppdatert: 03. februar 2015

Beskrivelse

Alternativt Navn

Nærmiløsentraler

Frvillighetssentralen og nærmiljøsentralene skal stimulere til frivillig innsats til brukere som har behov for en eller annen form for bistand.

Kontaktperson

Navn
Gina Thorbjørnsen

Målgruppe

Kommunens innbyggere over 55 år.

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Brosjyre

    Skjema

      Annet