Frivillighetspris

Sist oppdatert: 07. mars 2022

Beskrivelse

Stipend- og Priskomiteen kan hvert år dele ut en frivillighetspris.

Frivillighetsprisen har som formål å hedre personer hjemmehørende i Bamble kommune for særskilt frivillig innsats.

 Prisen skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som med sine ideer og pågangsmot har bedret trivsel og livskvalitet for andre, samt bidratt til et rikere og mer aktivt lokalsamfunn. Prisen vil være med på å motivere pristaker og andre til videre frivillig arbeid i Bamble.

 

Frivillighetseprisen er på kr. 10.000,- og et diplom

Prisen bør fortrinnsvis gis til en person. I særskilte tilfeller kan lag/organisasjoner være aktuelle kandidater.

 

 

Kontaktperson

Navn
Anette Skaugen Guldager
Tittel
Kulturkonsulent

Kriterium/vilkår

Forslag på kandidater til prisen skal være skriftlig begrunnet. Det knyttes ingen spesielle vilkår til hvordan prisen benyttes.
 

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Brosjyre

    Skjema

      Annet