Fysioterapi

Sist oppdatert: 07. mars 2022

Beskrivelse

Fysioterapi kan gis både for å forebygge og for å behandle sykdom eller skade. I den kommunale fysioterapitjenesten er fysioterapeuten enten ansatt av kommunen eller har en driftsavtale med kommunen. Du kan få behandling enkeltvis eller i gruppe. Tjenesten er en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud, og tilbys også i sykehjem. 

Kontaktperson

Navn
Niklas Bergseth
Tittel
Avdelingsleder
Mobil
41479383

Målgruppe

Personer i alle aldre, med nedsatt funksjonsevne og personer i alle aldre, som er syke eller skadet

Kriterium/vilkår

Kommunens fysioterapitjeneste eller legen din vil foreta en undersøkelse og en faglig vurdering av behovet.

Du kan motta tjenesten uavhengig av om du bor hjemme eller på institusjon. Bor du hjemme og ikke er i stand til å oppsøke et fysikalsk institutt, kan du få tilbud om at behandlingen skal foregå hjemme.

Pris for Tjenesten

De fleste må betale en egenandel når de har time hos fysioterapeut eller manuellterapeut.

For 2023 er egenandelstaket 3040 kroner. Når det beløpet er nådd, får du automatisk et frikort som ligger digitalt på helsenorge.no.

Logg inn på helsenorge.no for å se egenandelene som er registrert på deg.

Noen grupper slipper å betale egenandel for undersøkelse og behandling av fysioterapeut. Dette gjelder

  • barn under 16 år
  • personer med godkjent yrkesskade (gjelder også soldater i førstegangstjeneste i Forsvaret)

Du trenger ikke henvisning til fysioterapeut for å få dekket utgifter til fysioterapi.

Enkelte grupper i regi av kommunalt ansatt fysioterapeut har egenandel

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se forskrift om habilitering og rehabilitering § 7 og 8.

Se også folketrygdloven § 5-8, pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 og kapittel 7 og forskrift for sykehjem § 2-1.

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan motta tjenesten uavhengig av om du bor hjemme eller på institusjon. Bor du hjemme og ikke er i stand til å oppsøke et fysikalsk institutt, kan du få tilbud om at behandlingen skal foregå hjemme.

Søknadmottaker

Henvisning til fysioterapi sendes til:
Bamble kommune,
Helse og Omsorg,
Postboks 80,
3993 LANGESUND

Søknadsbehandling

Når kommunen har mottatt din henvisning, vil du motta et brev som bekreftelse på mottatt henvisning, samt beskjed om eventuell ventetid (gjelder kommunalt ansatte terapeuter)

Mulighet til å klage

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.
 

Brosjyre

Skjema

Annet