Godkjenning av offentlige dokumenter til bruk i utlandet

Sist oppdatert: 07. mars 2022

Beskrivelse

Alternativt Navn

Apostille

For at et norsk dokument skal ha gyldighet i utlandet, må det påføres et apostillestempel. Dette kan du for eksempel trenge hvis du skal inngå ekteskap overfor utenlandsk myndighet og en av partene er norsk statsborger, eller hvis du skal kjøpe eller selge eiendom i utlandet.

Dokumentet må først være signert av en notarius publicus (byfogdembete eller tingrett). Apostillestempelet er en legalisering av dokumentet og bekrefter at underskriften til notarius publicus er ekte.

Fylkesmannen legaliserer dokumenter for bruk i landene som har ratifisert Haag-konvensjonen.

 

Fylkesmannen i Telemark

Postadresse:Postboks 2603
3702 Skien
 

Besøksadresse:Statens hus
Gjerpensgate 14

Telefon:35 58 61 00
35 58 61 10

Telefaks:35 52 85 90

Nettsted:www.fylkesmannen.no

E-post:postmottak@fmte.no
 

Pris for Tjenesten

Apostillebekreftelsen er gratis. Du må imidlertid betale for eventuelle kostnader forbundet med å framskaffe eller kopiere dokumenter.

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Ta kontakt med ambassaden for det landet du skal framlegge dokumenter i, og undersøk hvilke dokumenter de krever apostille på. For dokumenter du skal bruke i Norden, trenger du ikke apostille, bare stempel fra notarius publicus.

Apostillebekreftelsen får du hos Fylkesmannen ved å framvise tilstrekkelig dokumentasjon (originale underskrifter).

Brosjyre

Skjema

    Annet