Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring

Sist oppdatert: 07. mars 2022

Beskrivelse

Norske elever har rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Hvis skolen krever at elevene eller foresatte dekker utgifter i forbindelse med opplæringen, kan du klage til skolen. Det gjelder for eksempel utgifter til undervisningsmateriell, transport i skoletiden, leirskoleopphold, ekskursjoner eller andre turer. Hvis skolen ikke endrer sitt vedtak eller sin praksis, kan du henvende deg til Statsforvalteren, som fører tilsyn med virksomheten i grunnskolen. 

Målgruppe


Kriterium/vilkår


Pris for Tjenesten


Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Retten til gratis opplæring er gitt i opplæringsloven § 2-15.

Om søknadsprosessen

Brosjyre


Skjema

    Annet