Helsestasjon for ungdom

Sist oppdatert: 03. februar 2015

Beskrivelse

På helsestasjon for ungdom kan du snakke om og få råd om
 • Psykisk helse
 • Å vokse opp i to kulturer
 • Vanskelige forhold hjemme
 • Graviditet, prevensjon og abort
 • Seksuelt overførbare infeksjoner
 • Spiseforstyrrelser
 • Alkohol, piller og narkotika
 • Vold eller overgrep
Helsestasjonen er åpen på ettermiddager, det er gratis og du trenger ikke bestille time.
Alle som jobber på helsestasjonen har taushetsplikt.
 
Dersom du ikke tidligere har fått barnevaksinasjoner, vil du få tilbud om vaksinering gjennom helsestasjonen fram til du er 20 år.

Stedet er Bamble helsestasjon i Rådhuset.

Åpningstid mandag kl. 15 -17. Det er stengt i skoleferier.

 

På helsestasjonen møter du lege, helsesøster og jordmor.

Kontaktperson Kari Ask tlf. 35 96 51 64

Kontaktperson

Navn
Kari Ask
Tittel
Jordmor
Telefon
35 96 51 64

Målgruppe

Ungdom opp til 20 år.

Kriterium/vilkår

Det er ikke timebestilling.

Du kan bare møte opp.

De ansatte har taushetsplikt.

Pris for Tjenesten

Tilbudet er gratis.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Kommunen plikter å tilby helsestasjons- og skolehelsetjeneste til barn og unge under 20 år. Se spesielt 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, § 3-2, § 3-3
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7
Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 5, § 6 og § 7.

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Henvend deg til din nærmeste helsestasjon. Du trenger ikke å bestille time.

Mulighet til å klage

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Brosjyre

  Skjema

   Annet