Hjemmekompostering av matavfall

Sist oppdatert: 08. mars 2022

Beskrivelse

Matavfall er en verdifull ressurs som sammen med hageavfall kan omdannes til næringsrik kompost. Hvis du ønsker å hjemmekompostere matavfall, inngår du en egen avtale med kommunen. Du må bruke en isolert og lukket komposteringsbinge som sikrer at smittestoffer fra avfallet brytes ned, at ikke rotter og fugler kommer til og at fluer ikke kan formere seg i komposten. Det anbefales bruk av svanemerket varmkomposteringsbinge. Bor du i lavbebyggelse, vil du som oftest trygt og enkelt kunne kompostere ditt eget kjøkkenavfall. For borettslag og sameier kan det gjelde egne regler.

Om lag 30 % av husholdningsavfallet er matavfall fra kjøkkenet.  Med hjemmekompostering av matavfall kan du redusere avfallsmengdene med 50–150 kg pr person årlig.

For mer informasjon, se Renovasjon i Grenland.

Kontaktperson

Navn
Sevicetorget Bamble kommune
Telefon
35 96 52 40

Målgruppe

Privathusholdninger

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Brosjyre

Skjema

    Annet