Idrettsstipend

Sist oppdatert: 08. mars 2022

Beskrivelse

Beskrivelse:
Stipendet har som formål å motivere og stimulere til videreutvikling av idretten i Bamble, gjennom at idrettsutøverne fortsatt ønsker drive sin idrett som gode ambassadører for kommunen. I tillegg skal stipendet være til hjelp for talenter og lovende utøvere i deres egen utvikling.
Utøvere som det søkes stipend for, bør kunne vise til gode sportslige resultater innen en eller flere idrettsgrener, eller gjennom uttalelser fra faglig kvalifiserte ledd bekrefte at det finnes et betydelig utviklingspotensiale i utøveren. Engasjement i laget utover egen personlige utvikling vil bli tillagt vekt.

Begrunnet søknad må sendes inn av utøveren selv eller det laget utøveren representerer. Trenings- og konkurranseplaner, oversikt over oppnådde prestasjoner og andre kvalifiserende faktorer skal vedlegges.
Stipendet kan deles mellom flere søkere og størrelsen kan variere fra 2.500 kroner til 10.000 kroner.

Kandidater som har mottatt stipend tidligere må kunne vise til en dokumentert nivåhevning etter forrige tildeling, samt at utøveren fortsatt har utviklingsmuligheter innen idretten.

Søknaden sendes:
Bamble kommune, postboks 80, 3993 Langesund eller postmottak@bamble.kommune.no

Kontaktperson

Navn
Anette Skaugen Guldager
Tittel
Kulturkonsulent

Målgruppe

Alle

Kriterium/vilkår

Kvalitetsstandarder:
Utøveren må representere et idrettslag som er hjemmehørende i Bamble. I helt spesielle tildelinger, hvor utøveren ikke har mulighet for å drive sin idrett på et høyere plan innen et av kommunens egne lag, kan utøvere som representerer lag fra annen kommune, men bosatt i Bamble, komme i betraktning. Mottaker må redgjøre for bruken av stipendet.

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Søknadsfrist

15.september

Søknadmottaker

postmotak@bamble.kommune.no

Brosjyre

    Skjema

      Annet