Incestsenter

Sist oppdatert: 08. mars 2022

Beskrivelse

Du kan ta direkte kontakt med et incestsenter. De ansatte har taushetsplikt og tilbudet er gratis. Incestsenteret gir tilbud til voksne og ungdommer som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep som barn. Også foresatte og eventuelle partnere kan henvende seg til incestsenteret. Incestsenteret driver også forebyggende arbeid gjennom undervisning og informasjonsarbeid.

Tilbudet til incestsenteret omfatter bl.a.: 

 • Enesamtaler
 • Trening i å bygge relasjoner til andre mennesker  
 • Selvhjelpsgrupper der følelser bearbeides sammen med andre. Brukerne hjelper hverandre i prosessene – både med å komme ut av fastlåste mønstre og å ta ansvar for eget liv  

Det er ikke noe eget incestsenter  i  Bamble, men innbyggerne i kommunen kan kontakte Senter mot seksuelle overgrep i Telemark, tlf: 35 58 88 80

Kontaktperson

Navn
Bjørg Rein
Tittel
Kommunalsjef

Målgruppe

 • Personer som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep 
 • Foreldre og pårørende til barn som utsettes for overgrep

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Denne tjenesten er ikke lovpålagt.

  Om søknadsprosessen

  Brosjyre

  Skjema

   Annet