Krisesenter

Sist oppdatert: 08. mars 2022

Beskrivelse

Trenger du et botilbud i en akuttsituasjon eller noen å snakke med, noen du kan stole på? Du kan ta direkte kontakt med et krisesenter, og alle ansatte har taushetsplikt. Vi kan blant annet tilby deg:

  • Et menneske som lytter til det du vil fortelle 
  • Informasjon om rettigheter, råd og veiledning på telefon eller ved oppmøte 
  • Et trygt, midlertidig botilbud for deg og dine barn.
    Botilbudet til kvinner og botilbudet til menn skal være fysisk adskilt  
  • Hjelp til å få kontakt med lege, advokat, politi, sosialkontor eller andre hjelpeinstanser.

Krisesenteret vil, i samarbeid med deg, vurdere hva som skal til for at du skal være trygg på senteret. Dersom krisesenteret ikke kan beskytte deg godt nok, skal kommunen og politiet sammen finne et trygt bosted til deg.

Det ligger ikke noe krisesenter i Bamble, men innbyggerne sorterer under Krisesenteret i Telemark, som ligger i Skien. Telefonnummeret hit er 35 50 38 00. 

Kontaktperson

Navn
Bjørg Rein
Tittel
Kommunalsjef

Målgruppe

Kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler i nære relasjoner. Krisesenteret tilbyr ikke hjelp til voldsutøveren.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste etter krisesenterlova.

Om søknadsprosessen

Brosjyre

Skjema

    Annet