Kulturprisen

Sist oppdatert: 13. desember 2017

Beskrivelse

Beskrivelse:
Stipend- og Priskomiteen kan dele ut kulturprisen til kunstnere, kulturarbeidere eller lag/organisasjoner hjemmehørende i Bamble kommune.
Kulturprisen blir gitt for aktivt, frivillig og oppofrende kulturarbeid over lengre tid.
Kulturprisen er på kr. 10 000,-. I tillegg får prisvinneren et innrammet grafisk blad og et diplom. 

Ansvarlig for tjenesten:
Enhet for Kultur og oppvekst
Kulturavdelingen

Kontaktperson

Navn
Anette Skaugen Guldager
Tittel
Kulturkonsulent

Målgruppe

Ungdom, Voksne

Kriterium/vilkår

Prisen gis som en heder for innsats innenfor det lokale kulturlivet.
Prisen bør fortrinnsvis gis til en person, men også lag/organisasjoner kan være aktuelle kandidater.
Søknaden må være levert til Virksomhet kultur innen 15 september.

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Søknadsfrist

15. september

Brosjyre

    Skjema

      Annet