Kulturskole

Sist oppdatert: 08. mars 2022

Beskrivelse

Bamble kommune driver en god kulturskole med tilbud i flere kunstutrykk. Alle lærerne våre jobber for å gi barn og ungdom i Bamble fine kulturelle opplevelser. Hver uke, hver dag og hver time vi møtes. Det å gå i kulturskolen skal være en blanding av lek, moro og alvor. Vi hygger oss sammen, utfordrer hverandre og krever litt av hverandre. Resultatene kan bli strålende.

Søknadsfrist for hovedopptaket til neste skoleår er 1 mai. Men vi tar opp elever gjennom hele året dersom det er ledige plasser.

Mer informasjon finner du her på Bamble kulturskoles hjemmeside.

Kontaktperson

Navn
John Mikal Guldager
Tittel
Kulturskolerektor

Målgruppe

Barn og unge

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Paragraf 13-6 i opplæringsloven, lyder slik:

«Alle kommuner skal, alene eller i samarbeid med andre kommuner, ha et musikk/-kulturskoletilbud til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og det øvrige kulturliv.»

    Om søknadsprosessen

    Brosjyre

      Skjema

      Annet