Kulturstipend

Sist oppdatert: 08. mars 2022

Beskrivelse

Beskrivelse:
Stipend og priskomiteen kan hvert år dele ut kulturstipend som en støtte og stimulans til personer bosatt i Bamble kommune, og som viser særlige evner innenfor kultursektoren. Kulturstipendet er på kr.10 000,- og kan deles mellom flere søkere.

Kulturstipendet har som formål å spore til videre innsats og utvikling innenfor de respektive kulturgenre.

Ansvarlig for tjenesten:
Enhet for Kultur og oppvekst
Kulturavdelingen

Målgruppe

Alle

Kriterium/vilkår

Søkeren må være bosatt i Bamble kommune, og vise særlige evner innenfor kultursektoren. Det skal benyttes søknadsskjema som gjelder for denne stipendordningen. Søknaden kan tildeles på grunnlag av personlig søknad, eller etter søknad fra andre.
Søknadsfrist 15. oktober. Søknaden sendes til: Bamble kommune, postboks 80, 3993 Langesund.

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Brosjyre

    Skjema

    Annet