Kunstnerisk utsmykking

Sist oppdatert: 08. mars 2022

Beskrivelse

Konsulenthjelp i forbindelse med kunstnerisk utsmykking av kommunale bygg. I kommunestyrevedtak 115/98 står det at inntil 1% av byggesummen på nye bygg skal gå til kunstnerisk utsmykking.

Kunstnerisk utsmykking skal være med på å gi brukerne av kommunale bygg anledning til å se profesjonell kunst. Samtidig som det er viktig å skape et stimulerende mijø, og sikre arbeidsoppgaver for kunstnere.
 

Kontaktperson

Navn
Anette Skaugen Guldager
Tittel
Kulturkonsulent

Kriterium/vilkår

Ved prosjektering av nybygg, må inntil 1% av byggesummen legges inn i prosjektet til kunstnerisk utsmykking. Det skal i hvert enkelt tilfelle søkes om tilskudd fra KORO(Kunst i offentlige rom). Utsmykkingsprosjekt som får tilskudd fra KORO skal gjennomføres i samsvar med KOROs retningslinjer for kunstproduksjon i kommunale og fylkeskommunale bygg.
Se kommunale retningslinjer, vedtak 15.10.1998
Se KORO, retningslinjer, tilskudd for kunstproduksjon i kommunale og fylkeskummunale bygg.
 

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Brosjyre

    Skjema

      Annet